Bu yazıyı okumaya başlamadan önce "Köle Eğitim Kılavuzu 1. Bölüm" yazısını okumanız önemlidir. Bu sayfa bahsi geçen yazının tamamlayıcısı parçasıdır.

BDSM'nin en önemli yönlerinden biri itaatkar / köle eğitimidir. Bazı Dominantlar, kişisel kullanım için veya bazı yetenekler kazandırmak için eğitim verebilirler. Kimi zaman, itaatkarlar bir D / s ilişkisine başlamadan önce beceri ve bilgilerini geliştirmek için eğitim görmek isteyebilirler.

İlişkinin niteliği veya durumu ne olursa olsun, başarılı bir eğitim programı geliştirmek için atılması gereken belirli adımlar vardır. Bu sayfa, kişisel arzuların ve söz konusu itaatkârın değerlendirilmesi de dahil olmak üzere Dominant tarafından atılması gereken adımları ele almaktadır.

İlk ve en önemli konu Dominant'ın kendisine şu soruyu sorması ve yanıtlayabilmesidir; "Bu itaatkârı eğitmek için sorumluluk almaya istekli miyim?" Bu soruya tereddüt etmeden "Evet" yanıtını veriyorsanız hazırsınız demektir.

Genellikle kabul edilen ve uygulanan köle eğitimi iki aşamadan oluşmaktadır. Değerlendirme aşaması ve Eğitim Programı.

DEĞERLENDİRME AŞAMASI

İtaatkâr değerlendirme aşaması son derece önemlidir, sadece sevdikleri ve sevmediklerinden daha fazlasını bilmeniz gerekir. Bu değerlendirme Dominant'ın, itaatkâr yetiştirmek için çaba sarf etmek isteyip istemediğin belirlemeye yardımcı olur ve toplanan veriler eğitim programının yönünü ve yapısını belirler. ² Bir eğitim programını düzgün bir şekilde geliştirmek için, aşağıdaki bilgiler yazılı sözleşme veya müzakereden önce toplanmalıdır. Bu bilgiler, kişinin yeterli düzeyde profilinizi çıkartmanıza ve anlamanıza yardım etmesi ve doğru bir şekilde değerlendirmeniz gerekir.

Basit soru / cevapları kullanan quiz ve testler eğilimleri ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir. Bunlar her zaman % 100 doğru sonuçlar vermeyebilirler, ancak çoğu zaman eğilimleri anlamak açısından yararlıdır.

Bir eğitim öncesinde itaatkâr'ın hedeflerinin ne olduğu, psikolojik ve fiziksel beklentiler ve yine psikolojik, fiziksel durumu hakkında değerlendirme yapmanız ancak doğru araçları kullanarak mümkün olacaktır.

İtaat ve istekliliğin değerlendirmesi

Yazılı ödevler gerektirir. Bu ödevlerin tamamlanması için açıkça tanımlanmış bir son tarih vermelisiniz. Eğer itaatkar / köle bu tarihe uyumlu görevini yerine getiremiyorsa, asla ciddi bir eğitim programından da geçemez. Aşağıdaki talimatlar, herhangi bir eğitimin kritik bir parçasıdır ve 'yazılı ödev' alıştırması, ne kadar istekli olduğunu ortaya koyacaktır.

Bu aşamada sürekli başarısız olan itaatkar / köle eğitim aşamasına geçemez ve boşu boşuna zaman ayırmış olmazsınız. Bunun için aşağıdaki görevleri yerine getirmesini başlangıç aşamasında isteyin;

Psikolojik Değerlendirme:

Fiziksel Değerlendirme:

 • İtaatkârın herhangi bir fiziksel sağlık sorunu var mı: alerji, yaralanma, kalp rahatsızlığı, kilo sorunu, ilaç kullanımı, bağımlılıkları vs. Eğer öyleyse bunlar nelerdir?
 • İtaatkârın fiziksel esneklik durumu?
 • Kilolarıyla barışık mı, kiloları olmasına rağmen hareket kabiliyeti nasıl?
 • Mümkünse fiziksel durumuna ait bir sağlık raporu edinme
 • STI, BBP ve HIV / AIDS taraması

Unutmayın fiziksel koşullar ve sağlık durumu karşılıklıdır. Sağlık durumunun iyi olduğunu söylemesi ve sözüne güvenerek hareket etmeniz akılcı olmayan bir davranış olacaktır. Herhangi bir kaza veya yaralanmada kan vermesi ve alınması gereken bir koşul ortaya çıktığında, kan ile bulaşan ciddi hastalıklar sizi zor durumda bırakabilir.

Risk Değerlendirmesi

 • İtaatkârın ailesi veya çevresinde D/s ilişki yaşadığını veya bu eğilimini bilen kişiler var mı? Evli mi? Bu, eğitimi boyunca gün içindeki alabileceği risklerin seviyelerini bilmek açısından önemlidir.
 • Çevresi tarafından bu tip bir ilişki duyulursa ciddi tehlike yaşar mı? İş yerinde, okulunda veya diğer sosyal çevresinde eğitim programının uygunluğunu gözden geçirin. İtaatkarın sosyal çevresi veya işi eğitiminizde kullanacağınız yöntemleri belirler. Gün boyu bir anal plug takmasını istemek veya tüm gün kıyafetlerinin altında bondage ipleri ile dolaşmak modellik yapan biri için ideal seçim veya tercih olmayacaktır.

KÖLE EĞİTİM PROĞRAMI

Temel ve ileri seviye olmak üzere eğitim programı iki kategoriye ayrılmalıdır.Eğitimin ilk aşaması, itaatkârın temel eğitimi olmalıdır, bu aşama, itaatkârın yeteneklerini, öğrenme becerisini ve istediğiniz doğru sonuçları alana kadar devam etmelidir. İleri seviye olan ikinci aşama, itaatkârın eğimine, özel becerilere odaklanmalı ve itaatkâr eğitimi takiben kişisel bir itaatkâr  olarak kullanılmayacaksa, bu becerileri ve yeteneklerini hizmet odaklı efendinin yaşam koşullarına fayda sağlayacak şekilde geliştirmelidir.

Temel Köle Eğitimi

Temel köle eğitimi, BDSM'nin temelleri, protokoller, ritüeller ve dominantın ihtiyaçlarına ve yaşam tarzına göre belirlenmelidir.  Eğer itaatkâr belirli bir itaat türüne doğru eğimliyse (servis, maid, ev işleri v.s gibi) dominant, Temel Eğitim'de bunu dikkate almalı ve o yönde eğitmelidir.
1. İtaatkârın Sunumu
A. Tavır ve Hitap : itaatkârın Dominant ve diğerlerine karşı göstereceği tavırlar;

 • Dominanta karşı tavır ve hitap
 • Diğerlerine karşı tavır ve hitap
 • Sessiz iletişim

B. Hizmet Biçimleri : itaatkârın farklı koşullar altında nasıl hizmet etmesi gerektiği;

 • Resmi protokol (Yüksek)
 • Standart protokol (Normal)
 • Mesafe (couching) protokolü (Rahat)

Her protokolü nerede, ne zaman ve nasıl kullanılacağını kesin sınırlar ile belirleyin.

C. Davranış Eğitimi:  itaatkârın duruma ve ortama göre belirlenmiş protokoller çerçevesinde nasıl pozisyon alacağı;

 1. Hizmet Seviyeleri : itaatkârın kendisine verilen görevleri ne ve nasıl yapması gerektiğinin öğretilmesi
  1. Teknik
   1. Görevlerin nasıl yapılacağının öğretilmesi
   2. Pozisyonların ve duruşların öğretilmesi
  2. Farkındalık (Mindfulness)
   1. Görevleri yerine getirirken uygun zihniyetin sağlanması
   2. Dominantın ihtiyaçlarını karşılamak için ödül fikrinin desteklenmesi
  3. Program
   1. Hangi görevler yerine getirildi
   2. Görevlerin ne zaman yapılacağı
  4. Bilgilendirmek
   1. Görevleri yerine getirirken itaatkârın denetlenmesi
   2. Doğru teknikler
   3. Görevleri kusursuz tamamlaması için pozitif yönlendirme
 2. Oyun Zamanı : Rahat ve eğlenceli etkileşim ve faaliyetlerin türleri ve zamanlarının öğretilmesi
  1. Sosyal Eğlenceler
   1. Birlikte katılacağınız farklı ortam ve dış faaliyetlerin belirlenmesi
   2. Bu faaliyetler için zaman ve protokolün belirlenmesi
  2. Seksüel Eğlenceler
   1. itaatkârın seksüel eylemlerde kısıtlanıp kısıtlanmayacağı veya koşullarının belirlenmesi
   2. itaatkârın seksüel aktivitelerde bir zevk aracı olarak mı yoksa aktif olarak aktivitelere dahil edilip edilmeyeceği.
  3. Fantezi Oyunları
   1. Fantezi senaryolarının ve sahnelerinin konuşulması ve tartışılması
   2. Limitlerin belirlenmesi
   3. Tartışmalı limitlerin müzakeresi
  4. Oyunlar için yeni form (biçim) geliştirme, düşünme ve yaratıcılık
   1. Yeni oyun biçimlerinin itaatkâr tarafından sunumu ve dominanta anlatılması
   2. Yeni oyun biçimlerinin dominant tarafından itaatkâra anlatılması
   3. Mizah, anlayış ve kabiliyetlerin geliştirilmesi
 3. Güven Bağının Kurulması : itaatkârın Dominant ile olan etkileşimlere nasıl tepki ve karşılık verdiğinin değerlendirilmesi
  1. Günlük Tutma
   1. İtaatkârın duyguların, düşüncelerini ve yorumlarının dominant tarafından takip edilmesi
   2. Dominantın bu kayıtları gözden geçirmesi ve geri bildirimlerle ve gerekli durumlarda müzakere edilmesi
  2. Sonrası Bakımı ( Aftercare )
   1. Bir sahnenin sonunda tüm yönleriyle bu sahnenin tartışılması
   2. İtaatkârın kendisini rahat ve güvende hissedeceği bir alan oluşturulması
  3. Tartışma
   1. İtaatkâra değişiklik isteğinde bulunma fırsatı verilmesi.
   2. Bu tartışma ve müzakerelerin ne zaman, nerede ve nasıl olacağının belirlenmesi.
  4. Taviz
   1. İtaatkarın ihtiyaç ve duygularına dayanarak müzakere yoluyla uzlaşma sağlanması
   2. Uzlaşma/taviz isteme müzakereleri bir ritüel belirleyin
  5. Tutarlılık
   1. Haklarının ve neler olduğunu belirleyin önemini ifade edin,
   2. Açıkça tanımlanmış bir ceza-ödül sistemi inşa edin.
   3. Bir ihlal gerçekleştiğinde cezayı mutlaka uygulayın
   4. Görevi tam ve doğru yaptığında mutlaka ödüllendirin
 4. Raporlar ve Bağlılık
  1. Konumunun farkındalığı
   1. Yaptığı veya yapmak üzere olduğu eylemler hakkında bilgilendirme yapmasının öğretilmesi
   2. Gerekli durumlarda izleyebilmeniz için online konum takibinin yapılacağı araçların seçimi
   3. Sosyal medya davranışların ve protokollerin belirlenmesi
  2. Çevre Duyarlılığı
   1. Sosyal hayatının anlaşılması ve sorunlarının (arkadaşları ile olan sorunları, ailesi ile olan sorunları, işi ile ilgili sorunları vs.) müzakeresi
   2. Uyku, uyanma, banyo gibi alışkanlıklarının gerekli ise düzenlenmesi
   3. Saç, makyaj, giyim gibi konularda hatalı bulduklarınızın müzakeresi ve kuralların belirlenmesi

KAYNAKLAR:

Testler

 1. Öğrenme Stilleri Testi : https://bdsmkulturu.com/test/ogrenme-stilleri-testi
 2. Eysenck Kişilik Anketi (EKA / EPI) (Extroversion/Introversion) : https://bdsmkulturu.com/test/eysencks-kisilik-anketi

Bu Sayfa Aşağıdaki Sayfaların Tamamlayıcısı ve Bir Parçasıdır.

 1. Köle Eğitim Kılavuzu – Birinci Bölüm 
 2. İtaatkar Değerlendirme Testi
 3. Rızaya Dayalı 7/24 D/s İlişkisi Sözleşmesi 

[/rml_read_more]

(Toplam 1.664 kez görüldü, bugün 12 kez görüntülendi)

İletişim

En kısa sürede cevap vereceğiz.

Gönderiliyor

İçerikler izinsiz alınamaz, kopyalanamaz. ©2020 BDSM Kültürü  |  Instagram  |  Twitter

New Report

Close

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account