BDSM ile ilk tanışanlar genellikle bloglarda veya sitelerde yazılanları okuyarak nereden ve nasıl başlayacaklarını anlamaya çalışırlar. Aşağıda başladığımız yazı dizisi Dominant'lar için bir itaatkarın eğitiminin nasıl yapılacağı ve hangi aşamalarda nasıl davranılacağını içeren genel bir başvuru kılavuzu niteliğindedir. Yazı içerisinde verilen örnekler, genel ve duruma uygun betimlemeler şeklinde aktarılmaya çalışılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

EĞİTİM PROGRAMI

Tutum

Bir kölenin gerçek eğitimi genel anlamda tüm kişiliğini kapsarken, hizmet odaklı bir itaatkârın olmazsa olmazı doğru tutumdur. Farklı roller farklı eğitim tekniklerini dikte edebilir, fakat tüm köleler - ve dominantlar - bir farkındalık tutumu geliştirmelidir.

Bizim amacımız için, "farkındalık (Mindfullness)", bir itaatkar veya kölenin çevresi ve çevresinde gelişen durumlar hakkında daha dikkatli olması şeklinde tanımlanabilir. Odaklanmış ama zorlanmadan geliştirilmiş bir "dikkat" farkındalığı. Birçok ruhsal (sipirituel)/manevi gelenek öğretisi, dikkati ve farkındalığı yoğunlaştırmak için oturmayı, zikretmeyi (monoton, tekrarlayan ve o ana kişiyi bağlayan sözler) veya diğer meditasyon biçimlerini önermektedir. Köle için dharma yoga, gerçek yeteneğinin peşinde koşmak, farkındalık yoludur. Bir kölenin farkındalığı fiziksel bedenini kapsamalıdır; Onun zihinsel farkındalığı, duygusal durumu, mümkün olduğu ölçüde çevredeki diğer herhangi bir kişinin fiziksel, zihinsel ve duygusal durumundan baskın olmalıdır. Böylece dominantın, isteklerini daha söylemeden, itaatkarın yerine getirmek için harekete geçmesi sağlanabilir.

Görüşme

Dominant, bir köle için en iyi eğitimi nasıl belirler? Resmi eğitim için kabul etmeden önce, başvuran kişinin hedefleri ve geçmişine yönelik konuşmalı, görüşmelidir. Görüşme, her iki tarafın da diğerinin beklentileri ve ihtiyaçları hakkında bir şeyler edinme, soru sorma, endişelerini dile getirme ve genel olarak diğer kişiye aşina olmaları için bir fırsattır. İtaatkârın, dominantın eğitim ve ilgi alanları hakkında soruları olabilir ve dominant, yanlış anlamaları bertaraf etmek için sorulan sorulara mümkün olduğunca dürüst ve doğrudan yanıtlamaya özen göstermelidir. Dominant, itaatkârları genellikle doğrudan sorular sormasında motive etmeli, tereddüt etmemesini sağlamalı ve yeterli ölçüde şeffaf olmaya özen göstermelidir. Dominantın bu tavrı ve özeni, itaatkârı rahatlacaktır.

Bir itaatkârın eğitim uygunluğunu belirlemek için, dominant kişinin, itaatkar hakkında geniş bilgi sahibi olması hayati önem taşır. Bu bilgiler aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Kölenin/itaatkarın gerçek adı (kimlikte geçtiği şekilde) ve adresi
 • Mevcut tüm tıbbi durumları ve tıbbi geçmişi
 • Varsa kullandığı ilaçlar ve bunları neden kullandığı hakkında bilgi vermek. (Mutlaka kullanılması gereken ilaçlar olması halinde bu ilaçlardan eğitimi vereceğiniz yerde de olmasını sağlamak)
 • Acil durumlarda arayabilmeniz, ulaşabilmeniz için arkadaş, aile bireylerinden biri veya kendisinin vereceği/vermek isteyebileceği bir iletişim bilgisi
 • Play için herhangi bir psikolojik sınırı, kısıtlamasının olup olmadığı

Edinilecek diğer bilgiler fantezileri, cinsel geçmişi içerebilir. Görüşme sırasında, teslimiyet hakkındaki fikirleri, arzuları ve dominant kişinin fark ettiği ilginç detayları kapsayabilir. Not almak istiyorsanız rahatsız etmeden ufak notlarla görüşme sırasında edindiğiniz bilgileri bir kenara yazabilirsiniz. Dominant, itaatkârı serbestçe konuşması için teşvik etmelidir. Konuşması size, gözlemleme fırsatı verecektir. Konuşma sırasındaki mimikleri, ne zaman nasıl davrandığı, nasıl gülümsediği ve konuşma sırasında odaklanıp odaklanamadığı gibi detayları bu ona verdiğiniz serbestçe konuşma teşviği ile öğrenebileceğiniz harika bilgiler olacaktır. (İnsanların özellikle de heyecanlandıklarında kendi konuşmalarına ne kadar az dikkat ettikleri dikkate değerdir. )

Herhangi bir anlaşma veya sözleşme imzalanmadan/yapılmadan önce düzenli aralıklarla bir dizi görüşme yapılmalıdır. Devam eden bir süreç için ayda bir kez makul olacaktır. Bu süre her iki tarafa, eğitimle ilgili bilinçli bir karar vermek için gerekli bilgileri edinme fırsatı vermelidir. Bu görüşmelerin sonuçları, sözleşmenin bir kopyası ve köleye ilişkin kişisel belgeler düzen açısından bir dosyada tutulmalıdır. Bu belge ve bilgilerin, ilişkinin sona ermesi halinde itaatkâra devredilip edilmeyeceği bu görüşmeler esnasında belirlenmelidir. Dominantın, söz konusu bilgilerin bir kısmının veya tümünün bir kopyasını tutabileceği ve bu bilgilerin ne ölçüde paylaşılabileceği de müzakere edilmelidir. Ayrıca Dominant, itaatkarın yeterliliklerine ait diğer belge ve dökümanlara da ihtiyaç duyabilir. Sürücü belgesi, kalfalık belgesi, diploma vs. gibi.

Köle Günlüğü (Slave Journal)

Eğitimleri boyunca köleler, düşüncelerinin, fantezilerinin ve deneyimlerinin yazılı bir kaydını tutmaya teşvik edilmelidir. Günlük itaatkârın mülküdür, ancak dominant tarafından okunması amaçlanmıştır. Dolayısıyla dominant, günlük (online blog da olabilir) kayıtları sürekli incelemek için erişim yetkisi istemelidir. Bu kayıtların incelenmesinin iki temel esası bulunur. Kendi alanında (sizinle yüz yüze değilken) size karşı olan hitabet şekli, kelimeleri kullanımı ve seçiciliği.  Diğeri ise hitabetinde istenmeyen hitap şekillerini değiştirmeniz.

Örneğin, kölelerin kendilerine atıfta bulunurken küçük harf kullanmaları ve dominantlara yapılan bütün referanslarda büyük haf ile başlamaları/kullanmaları yaygın bir davranıştır: "Efendim, günlüğümü istediğiniz şekilde yazıyorum, umarım Siz de beğenirsiniz." Günlükte, kişi zamirlerini tamamen terk etmeleri istenebilir: "Bu köle Sizin istediğiniz üzere günlük tutmaya başladı." Kimi durumlarda hitap şekillerine göre davranışların yerleştiği psikolojik olarak gözlemlendiğinden, bazı dominantlar bu konuda katı kurallara sahip olabilir. Bu katı kuralların açıklamasının ise şu doğrultuda yapıldığını görebilirsiniz;"

Bir itaatkarın bana kendisine ait bir şeymişim gibi hitap etmesinden hoşlanmıyorum. bana "efendim" diye hitap etmesi yerinde "efendi" şeklinde hitap etmesi, benim ona ait değil onun bana ait olduğunun farkına varmasını sağlamak için en iyi araç. Örneğin "Efendim nasıl isterse" yerine, "Efendi nasıl isterse" gibi.

İşte tüm bu vurgu ve detaylara, Slave Journal gibi bir araç kullanarak hakim olabilir ve aynı zamanda yazışarak iletişim kurma becerilerini ve hitap şeklini de olması gerektiğini düşündüğünüz şekilde geliştirebilirsiniz. Günlük girdilerinin düzenli aralıklarla yapılması da ayrıca üzerinde durulması gereken önemli konulardan biridir. Bu düzen aynı zamanda sorumluluk ve görev bilincinin kanıksanmasına da yardım eder.

Diğer Yazılı Eğitim Ödevleri / Görevleri

Köle günlüğüne ek olarak, dominant, belirlediği konularda metinler, kompozisyonlar, kısa hikayeler veya makaleler yazdırabilir. En iyi yöntem olarak (best practice)  hazırlanan  bir kitap listesinin okunmasını ve sonrasında okunan kitapların özetlerinin yazılmasını istemektir. Bu hem kitabın itaatkar üzerindeki doğru, yanlış veya kişisel fikirlerinin anlaşılmasını hem de okumaya teşvik edilmesini sağlayacaktır. Kim bilir belkide içindeki gizli kalmış yetenekleri ve cevheri bu şekilde keşfedebilirsiniz.

Fiziksel Hazırlık

Köleler, kişisel vücut bakımları için teşvik edilmeli, böylece dominanta daha iyi hizmet edebilecekleri ve bu hizmetin daha memnun edici olacağı kendilerine de belirtilmelidir. Çıplaklığın, şeffaflık kurallarına göre yürütüleceği ve vücudu ile olan barışık ruh halinin sağlanması temel esastır. Bu yüzden dominant, itaatkârın vücudunda olmasını ve olmamasını istediği şeyleri yine müzakere ederek belirtmeli, hoşlandığı ve hoşlanmadığı durumları aktarmalıdır.

Gerekli olan hallerin dışındaki vücut bakımı, temizliği gibi konuları da belli bir program ve rutin içinde itaatkarı yerine getirmesi için yönlendirmeli (mesela her sabah duş alınmalı gibi) ve bu düzenin korunup korunmadığı sürekli kontrollerle denetlenmelidir. İtaatkârın vücudunun tanınması fiziksel yeterliliklerinin tespit edilmesi anlamına da gelecektir. Eğer köle hemoroid veya rektal kanamadan muzdarip ise ya da bu koşullar eğitim sırasında herhangi bir noktada gelişirse/nüks ederse, gerekli donanım ve müdahale edebilecek ekipmana sahip olabilmek o an için önemli olabilir.

Köle ayrıca fiziksel değişikliklerini tek başına yapamayacağını kanıksamalı ve bu durumun boyutları sınırları hakkında bilgilendirilmelidir. Köle saçlarının rengini, tırnaklarının şeklini, yaptıracağı dövmeyi vs. efendisinin arzu ve istekleri doğrultusunda yapması gerektiğini anlamalı ve bu konuda yönlendirilmelidir.

Vücudun Kontrolü

Bazı dominantlar kölenin bedensel işlevlerini kontrol etmekten büyük zevk alırlar. Bu kontrol köle sağlığına hiçbir zarar vermediği sürece kabul edilebilir. Sade'nin,  Sodom'un 120 Günü adlı eserinde coprophiliac (skat) kölesi için ideal diyet tarif ettiği paragraf bedensel faaliyetlerin kontrolü konusunda sanırım bir şaheserdir. Sade bu kölesi için ideal diyeti şöyle tanımlamıştı ; "haşlanmış tavuk ve pilav".

Pek çok itaatkâr, kişilik olarak sosyal hayatlarında ve kişisel hayatlarında başkalarını kendilerinden daha çok önemser. Bu durum pek çok kez kendilerini ihmal etmelerine sebep olur. Böyle bir kişinin eğitiminde dominantın görevi, yemek, uyku ve egzersiz konularında itaatkara iyi alışkanlıkları aşılamak ve sürekliliğini teşvik etmektir. Eğer dominant, kölenin öz bakımı ile ilgilenmediğini, duyarlı davranmadığını fark ederse, durumu düzeltmek için adımlar atmalıdır. Bu durum ne yeyip yemeyeceğine karar vermekten tutun, hangi egzersizleri yapıp yapmayacağına kadar geniş bir yelpazeyi içerebilir. Köle bu durumdan rahatsızlık duymaya ve kendisine daha çok özen gösterdiği zaman efendi, yiyecek seçimlerini ve istediği yemekleri yemesinde sakınca olmadığı belirterek bu şekilde onu ödüllendirebilir ve bu durum, doğru davranış geliştirildiğinde sonuçsuz kalmayacağını anlamasına da yardımcı olur.

Dominant, itaatkârların uyku, konuşma ve orgazm işlevlerini de kontrol edebilir, ancak kölenin sağlığını tehlikeye atmamak için bu tür oyunlara büyük özen gösterilmelidir. İtaatkarlar için cinsel kısıtlama sorunu sıklıkla ortaya çıkar. Kölenin bu hakkı müzakere sırasında efendisine devrettiğini var sayarsak, bir dominantın, kölenin cinsel hazzını kısıtlamada istediği gibi hareket etme hakkı da olacaktır. Cinsel açlık durumu köleleri daha iyi performans için motive eder ve efendi istediğinde cinsel hazza ulaşabileceği vaadi güçlü bir uyarıcıdır. Eğer dominant, kölenin mastürbasyon yapma isteğine karşı koyamayacağını fark ederse, en yerinde çözüm bir chastity belt kullanmak olacaktır.

Cinsel yoksunluğun, hayal kırıklığından başka bir soruna neden olduğuna dair somut kanıtlar yoktur. Kölesine, cinsel isteğinin, (diğer her şey gibi) efendisinin mülkü olduğunu ve kölenin sadece efendisinin zevkine adaması gerektiğini hatırlatmak için en iyi yöntemlerden biridir (best practice).

Hitabet Formları

Konuşmasında, her şeyde olduğu gibi, köleler efendilerine saygılarını ifade etme fırsatı bulacaklardır. Çoğu dominant, "Master" veya "Mistress / Sahibe", "Sir / Efendi" veya "Madam" gibi yaygın bir hitabet biçimini belirler. Hizmet ederken, köle dominanta karşı daima saygılı bir şekilde belirlenmiş olan hitabet şeklini kullanmalıdır. Varsayılan bir hitabet belirtilmediyse, dominant bir eğitim başlangıcında, belki de collar (tasmalama) ritüeli sırasında bir form belirtmelidir. "Bundan sonra bana 'Efendi' şeklinde hitap edeceksin" diyebilir. Kölenin cevap vermesini beklemeli, "Evet, Efendim" Eğer böyle yanıt vermediyse, doğru ve duymak istediği yanıtı alıncaya dek bir kaç kez tekrarlamalıdır. "Evet.." veya "Tamam" şeklinde vereceği bir yanıt kabul edilmemeli ve durumu anlaması sağlanmalıdır (best practice). Bundan sonraki süreçte hatalı hitabetler dominant tarafından gerektiği hallerde anında düzeltilmeli, gerektiği hallerde not alınarak ayrıca itaatkârla müzakere ederek hatası aktarılmalıdır. Hitabette ustalaştığı zaman, itaatkârın hitabet formu daha komplike hale getirilerek tekrarlı hitabet formuna dönüştürülebilir. (Örn: Efendim, verdiğiniz görevi eksiksiz yerine getirdim. Efendim.)

Hitabet formları efendinin ortam ve çevresine karşı yine dominant tarafından müzakere ve tebliğ edilerek itaatkardan bu yönde davranması ve hitap etmesi istenebilir. Mesela, itaatkar efendisinin arkadaşlarına "üstad" ve/veya efendisinin diğer dominant arkadaşlarına da, efendi kelimesinin sonuna isimlerini ekleyerek hitap etmesi istenilebilir (Efendi Anon gibi). Bu tamamen müzakere edilen koşullara bağlı gelişecek (diğer her şeyde olduğu gibi) bir durumdur. Bazı dominantlar kendi isimleri yerine takma isim kullanmak ve kendilerine bu isimle hitap edilmesini isteyebilirler. Bu yaygın bir durumdur. Diğer yaygın bir durum ise itaatkâra isim verme ritüeli veya durumudur. Dominant, itaatkâra müzakere sırasında bunu beyan eder ve istediği bir ismi itaatkâra verebilir.

Vücudu konumlandırma

Bir kölenin itaatini ifade edebileceği en bariz yollardan biri bedeni aracılığıyladır. Bir köle her zaman zarif ve göze batmamaya çalışmalıdır. Zihnini verilen göreve odaklanması gerektiği gibi, gereksiz davranışları ve alışkanlıkları da bırakmalıdır.

Hakim, köleyi dinlenirken varsayılan bir duruş alması talimatını vermelidir.  En yaygın duruşlar diz çökmekte ve ayakta durmaktadır. Diz çökmüş postürü kabul etmek için, köle bacaklarının altına düzgünce katlanmalıdır. Dizler, baskınların isteklerine göre bir arada tutulabilir veya yayılabilir. Elleri avuç içi yukarı veya aşağı doğru oturabilir, sırtın arka kısmına hafifçe sıkılabilir veya parmaklar boynun arkasında olabilir. Baş öne doğru eğilmeli, gözler aşağıya dönük. Batılıların çoğunun uzun süre diz çökmeye maruz kalmadıklarının farkında olun, bu yüzden bu duruş biraz rahatsızlığa neden olabilir. Mevcut diz problemleri olan köleler, elbette, varsayılacak başka bir duruşa sahip olmalıdır.

Dominant herhangi bir şey anlatırken, itaatkar hangi pozisyonda duracağını bilmeli 1 veya bu durumlar konusunda eğitilmelidir. Bu duruşların pek çoğu BDSM'ye bir alt kültür olan Gorean yaşam tarzından ve Gor geleneklerinden aktarılmıştır. En yaygın duruşlar diz çökme ve ayakta durma/beklemedir. Diz çökme gibi bir pozisyonda beklemek eklem sorunları olan itaatkarlar için uygun olmayacaktır. Bu durumda farklı pozisyonlarda beklemeleri kurgulanabilir ve aktarılabilir. (Pozisyonlarla ilgili daha geniş bilgiyi sayfa sonundaki 1 ve 2 numaralı referanslarda bulabilirsiniz.)2

Sesli Komutlar ve Ses Eğitimi

Bir köle, sözlü komutlara derhal cevap vermeyi öğrenmelidir. Bazı sesli komutlar oldukça sıradan, basit, günlük konuşmalarımızda kullandığımız kelimelerden oluşur. Köle bu komutu aldığında nasıl davranacağını anlar ve yerine getirir nitelikte olmalıdır. Bu komutlardan bazıları diz çök, otur, takip et gibi basit ve temel şeylerdir 2.

"Buraya gel"
Dominant, köleyi bir şeyi yerine getirmesi için yanına çağırdığı komuttur (o anda yaptığı şey ne olursa olsun bırakması gerekir). Kölenin, ortamda olabilecek diğer insanları rahatsız etmeden mümkün olan en doğrudan rotayı izleyerek komutu yerine getirmesi beklenir. Dominantın olduğu yere hızlı ve zarif bir şekilde yürüyerek, ya da dizleri üzerinde emekleyerek gitmelidir. Çoğu zaman hangi koşulda, hangi yöntemin uygulanacağı belirlenmiş olmalıdır. İtaatkarın bu komutu uygulaması ve huzura ulaşmasının ardından genellikle sözlü teyit  etmesi beklenebilir; "Bana ihtiyacınız mı var Efendim, buyurun" gibi.

"Git"
Bu komut, kölenin odadan veya ortamdan çıkması / ayrılması istediğinde kullanılır. Köle yine hızlı ve incelikli hareket etmelidir. Bunu yaparken; sırtını dominanta çevirmeden ortamdan geri geri adımlar atarak uzaklaşmaktır. Köleler bu sebeple bulundukları ortamları iyi incelemeli, geri geri yürürken engel teşkil edecek eşyaları veya cisimleri zihinlerinde konumlandırmalıdırlar.

"Takip et" veya "Katıl"
Takip et komutuyla birlikte, ol arkada 3-4 adım geride efendisini takip eder. Katıl komutuyla, dominant veya efendisinin o sırada yaptığı herhangi bir eyleme iştirak etmek için belirlenen pozisyonu alır. Genellikle pozisyon eyleme göre değişkendir ve daha çok komut olarak kullanılır. Bu ortamdaki masayı temizlemekten tutun, bir eşya taşımaya iştirak etmeye kadar olan fiziksel eylemleri içerebilir

“Sunum” (Present)

Bu komut, kölenin vücudunu önceden düzenlenmiş bir şekle uygun olarak  dominanta göstermesi(sunması) anlamına gelir. En sık görülen şekil, bacaklar geniş yayılarak diz çökme pozisyonu ve pelvis eğik ve  genital organların ortaya çıktığı pozisyondur. Eller, boynun arkasına hafifçe bağlanmış olmalıdır. Göğüsleri vurgulamak için omuzlar geriye atılmalıdır. Alternatif olarak; kölenin elleri ve dizleri üzerinde diz çökmesi beklenebilir, bacakları aşağıya iner ve popoya temas eder.

Başka bir varyasyon "ceza için sunum(göster) ." Dominant , aynı zamanda, "popo sunumu " veya " kalça sunumu " ya da istediği anatominin herhangi bir kısmını belirleyebilir. Burada köle diz çöküyor, vücudun üst kısmını zemine doğru yerleştiriyor  ve darbeleri almak için popoyu havaya kaldırıyor. Alternatif olarak; bacaklarını  birbirinden ayırarak  bir masaya veya başka bir düz yüzeye yaslanabilir.

“Aç” (Open)

İlgili komut “aç” (Open), kölenin cinsel  ilişkiye uygun pozisyonu alması gerektiğini bildirir. Duruşun özellikleri, dominantın  köleyi kullanmayı tercih ettiği yola bağlıdır. Kadınlar için bu,”sunum (present)” başlığındaki  ikinci seçenek gibi  el ve dizler üzerinde duruş  anlamına gelebilir; bacakları yayılmış arkaya uzanmış; ağzı açıkken diz çökmüş; veya uygun bir mobilya parçası üzerinde bükülmüş gibi pozisyonlar da olabilir. Erkekler için, eller ve dizler üzerinde  duruş ve diz çökme pozisyonu oral kullanım için uygundur; Kölenin ayrıca kullanım için sırt üstü yatması beklenebilir.

"Aşağı" veya "Yere Kapan"

Bu emri duyduktan sonra, köle dominantın  önünde karnının üzerine düz bir şekilde  uzanmalıdır. Kolları başının üzerinde öne doğru uzatılmalı ve ayakları düz olacak şekilde açık olmalıdır. Alın yere temas etmelidir. Bu duruş, aşağılama, itiraf veya tapınma  için bir başlangıç olarak kullanılabilir.

“Tapın”

Burada köle, dominantın gösterdiği  nesneye ya da  bedeninin  bir bölümüne  tapınmalıdır. Aksi belirtilmedikçe,tapınmanın  genellikle  2 dudak ve  de dil kullanılarak yapılacağı anlaşılmalıdır. Tapınma  her zaman saygılı olmalı, açgözlü veya özensiz olmamalıdır. Hiçbir şey, bir dominantın  elindeki  çizmelere ağzı sulanan   bir köleden daha saldırgan değildir. Tapınma esnasında  dudakların ve dilin, kölenin adanmışlığının bütünlüğünü ifade ettiğini unutmayın. Bazen bir Dominant , kölenin nesneyi veya bedeninin bir bölümünü  elinde tutmasına izin verir, ya da Bir sahibenin bazen botlarını kölesinin  daha rahat erişmesi adına omuzlarına koyması gibi omuzlarına da  yaslayabilir.

Köleler İçin Temel Hizmet Biçimleri

Önceki bölümde açıklanan temel pozisyonları yerine getirebilmenin yanı sıra, köleler bazı temel görevleri yerine getirebilmelidir. Listelenen tüm görevler her tür köle için uygun değildir; Dominantlar kendi takdirlerine  göre seçebilirler.

Ev İşleri

Bir Dominnatın talep   edeceği ev işlerinin miktarı ve türü, dominantın yaşam  durumuna ve kişisel düzenlilik standartlarına göre değişecektir. İster küçük bir apartman dairesinde ister kocaman bir konakta yaşıyor olsun, dominant aşağıdakilere ihtiyaç duyacaktır:

 • Zeminler süpürülür ve yıkanır (ve muhtemelen parlatılılır)
 • Halılar temizlenir ve muhtemelen vakumlanır .
 • Yüzeylerin  ve nesnelerin tozları alınır
 • Sayaçlar  temizlenir
 • Bulaşıklar yıkanır, kurutulur ve toplanır
 • Çamaşır yıkanır, kurutulur, katlanır veya ütülenir .
 • Çeşitli yemekler ve içecekler hazırlanır.

Eğer dominantın şunlara benzer talepleri var ise örneğin; çorapların toplanıp toplanmayacağı çayda her gün kullanacağı belirlediği şeker ve süt oranı, hangi porselenlerin misafir için olduğu gibi bunları kölesine açıkça ifade etmelidir aksi takdirde hayal kırıklığına uğrayacaktır.  Köleler bir iş yaparken eğer emin değiller ise, kendi başlarına karar vermek yerine  dominantlarına mutlaka sormalıdırlar  böylece yanlış yapıp  zamanlarını boşa harcamalarını ve dominantlarının da  o işi tekrar yapmasını engellemiş olurlar. Herhangi bir ev temizlik görevi için gerekli araç ve gereçlerin temin edilmesi de dominantın  sorumluluğundadır.

Getir Götür İşleri

Neredeyse herkes bakkaliye malzemesi gibi malzemelerin bir anda dolapta belirivermesini diler. Köle dominantı  için temel bakkaliye  ve muhtelif alışverişleri  yapmaya hazır olmalıdır. Bir alışveriş listesi hazırlarken köle, dominantın tercih ettiği markaları not etmeli ve kahve, çay, çikolata, likör ve sıra dışı banyo ürünleri gibi özel ürünler hakkında bilgi almalıdır. Dominant , alışverişin ödemesini yapmaya  yönelik düzenlemeler yapmalıdır: önceden tasarlanmış bir çek, bir kredi  veya nakit gibi. Kölenin bir bütçe içinde alışveriş yapması beklenebilir ve ekonomiye yönelik çabalar ödüllendirilmelidir.

Bir köle diğer birçok basit işi yapabilir: Kuru temizlemeciye çamaşırları bırakarak ve geri alarak  (ödemeyi sağladığınızdan emin olun); Posta kutusuna  giderek, dominantın gelen postalarını alarak veya göndereceği postaları posta kutusuna  koyarak  ( Kölenizin anahtarı olduğundan emin olun  .)  Videolar, arabalar gibi kiralanan eşyaları geri vererek, sigorta şirketlerinden formları geri toplayarak gibi.. Birçok büyük şehirde , yaşamları meşgul insanlar için işlerini yürüten "profesyonel organizatörler" olduğunu  unutmayın. Köle değerli bir kaynaktır.

Köle araba kullanacaksa, geçerli bir sürücü belgesinin varlığını ve aracının sigortasını kanıtlayabilmelidir. Köle dominantın  aracını kullanıyorsa, sigortanın diğer sürücüleri de kapsadığından emin olun. Köle, alınan herhangi bir trafik cezasından sorumlu olmalı ve aslında bir tane  trafik cezası alırsa bu tür sorumsuz davranışlar için sıkıca cezalandırılmalıdır.

Kişisel Katılım

Bir köle, dominantın eşyalarını getirmeye ve taşımaya ayrıca da  üçüncü kişilere mesaj iletmeye hazır olmalıdır. Dominant , köleyi temel bakım ve kıyafet bakımı konusunda bilgilendirmelidir. Kölesinden  saçlarını düzeltmesini veya şekillendirmesini, ona manikür veya pedikür yaptırmasını veya hatta makyajını yapmasını bekleyebilir. Köleler genellikle banyoyu temizlemekten  ve banyo yaparken dominanta  katılmaktan sorumludur. Köle, giysilere bakabilmeli ve gerekli olabilecek herhangi bir temel onarımı (düğmeler ve benzerlerini) yapabilmelidir. Eğer dominant  deri ayakkabı veya bot giyerse, köle onları nasıl temizleyeceğini ve parlatacağını bilmelidir.

Cinsel Teknikler

Eğer köle cinsel kullanım için düşünülmüşse, dominant kölesini bu yönde eğitmelidir. Bir seks kölesi her zaman kullanılmaya hazır olmalı ve gerekli malzemelerin - prezervatif, lateks eldiven, kayganlaştırıcı ve benzeri - el altında olduğundan emin olmalıdır.

Özel yetenekler

Yukarıda açıklanan temel becerilerden herhangi biri bir kölenin eğitiminin odak noktası olabilir. Basit bir hizmetçi ev idaresinde uzman olabilir ve ev hizmetlisinin pozisyonuna geçebilir ve böyle bir köleye açık öğretim gibi bir üniversitede "ev idaresi" dersleri aldırılabilir. . Benzer şekilde kişisel bakım için bir yetenek gösteren bir köleye de masaj veya kuaförlük eğitimleri aldırılabilir. Mutfakta özel yetenek gösteren bir köle şef olarak eğitilebilir. Açık okullar veya kurslarda yemek yapımı, şarap tadımı gibi faaliyetlere gönderilerek yeni yetenekler kazandırılabilir.

Ses Eğitimi

Ses eğitiminin amacı, kölenin konuşmalarını, Efendisinin üstünlüğüne hizmet edecek şekilde, onun arzuladığı köle seviyesine erişmesi için gerçekleştirilen eğitimlerdir. Nasıl, ne zaman ve nerede konuşacağını ve ne zaman sessiz kalacağını öğrenir. İki ana nedenden dolayı bu eğitim gerçekleştirilir. Birincisi onu yönetmeyi kolaylaştırmaktır, ikincisi, konuşmasını bile Efendisi tarafından kontrol edildiğini göstermektir. Konuşma modelinde iyi eğitilmiş bir kölenin farklı bir estetiği vardır. Ses eğitimi, efendinin; kölenin tüm konuşmaları kontrol etmesini sağlayacak, ona Efendi ile nasıl ve hangi düzeyde iletişim kurulacağını, tonlamasını nasıl yapması gerektiğini öğreterek efendinin yöntemini benimsetecektir.

Bir köleyi “itaatkar konuşma modeline” uymaya zorlamak onun tüm varlığının “köleliğine” odaklanmasına yardımcı olur. Bu yalnızca davranışsal bir değişim değil, aynı zamanda düşünce sürecinde bir değişiklik demektir. Psikolojide davranış değişiklikleri tutum ve davranış değişiklikleri konularında da geçerli başlıklardan biridir.

Ceza

Kölenin Cezası her zaman bedensel cezayı içermez. Ceza, Efendi  tarafından yönetilen, davranış değiştirme / geliştirme veya düzeltme amacıyla köleyi rahatsız eden herhangi bir şey olabilir. Köle, dolapta kilitlenebilir, erkenden uyandırılabilir, ayrıcalıkları kısıtlanabilir, görmezden gelinebilir, kafese kilitlenebilir. Pinpon topunu duvardan 1000 kez sektirip yakalamasını istemek bile çok iyi bir cezadır.

Köleye verilen Ceza, kasıtlı veya kötü niyetli davranışlarının sonucunda olmalıdır: Disiplin ve ceza terimleri çoğu kez karıştırılır. İki farklı terim çok ince ve hassas farklılıklarla ayrılır. Bunu sakın unutmayın. Disipline etmek kölenin kurallara uymasını sağlamak amacıyla eğitim ve tekrarlar demektir. Oysaki ceza bu tekrar ve eğitime rağmen kurallara uymamak sonucunda ortaya çıkan koşullardır. (Lütfen yazının sonundaki 3 nolu maddede bulunan makaleyi okuyunuz. bu konu hakkında daha detaylı bilgi o makalede verilmiştir.)

Ödül

Bir kölenin hatalı davranışlarının cezalandırılması gibi, olumlu davranışlarının da ödüllendirilmesi gerekir. Mazoşist bil köle için ev sevdiği acı türünü yaşatmak, bir little girl için bir fantazisini yerine getirmesine veya mastürbasyon yapmasına izin vermek gibi şeyler oldukça etkili ödüllerdir. En basit ve çoğu zaman en etkili ödül, ayrıcalıktır. Dominant ve daha ileri düzeyde bir hizmet seviyesiyle daha fazla yakınlaşmaya izin verilen bir köle, sahip olduğu kıymetli mülk olarak kendini değerli hissedecektir.

Collar (Tasma)

Köle tasması, en yaygın ve bilindik teslimiyet işareti, aksesuarıdır.  Bu nedenle, eğitim sürecini iyi bir şekilde tamamlamış  bir köle için mükemmel bir ödül ve onurdur. Bazı çevrelerde eğitim süresince de eğitimin belli aşamalarını ve sınıflarını sembolize eden tasmalar kullanıldığı görülmüştür. Örneğin ilk eğitim aşamasında, beyaz, sonra kırmızı, daha sonra yeşil ve benzeri. Tasma hem sosyal alanlarda hemde play için kullanılabilir. Sosyal ve play için kullanılan tasmalar farklılıklar gösterebilir. Gündelik yaşamda kendini çok belli etmeyecek, topluluğun içinde sanki bir aksesuarmış gibi görünen tasmalar kullanılabilir.

Günümüzde moda dünyasının sık sık kullandığı tasmalar, her alanda neredeyse görünür hale gelmesine rağmen BDSM için kullanılan tasmaların işlevsel olmaları gerekir. Posture collar dışında, tasmanın boyuna tam oturması ama nefes alışverişini engellememesi önemlidir.

Tasma Ritüeli ve Seramonisi

Köle, tasmalandığında şükranını ve hizmet etme isteğini en iyi bir şekilde sunmalıdır.  Bir köle efendisi tarafından kabul edilme aşamasına geldiğinde, artık sahiplenildiğinin göstergesi olarak basit bir tören veya seramoniyle efendi kölesine tasmasını takar. Bu artık o kölenin bir sahibinin olduğunun göstergesidir. Bundan sonraki zamanlarda köle kendi ilişkisini tanımlamak istediğinde sahipli (owned) veya tasmalı (collared) şeklinde durumunu belirtebilir. Bir tasmalama töreni (collaring caremony) sadece birkaç kişinin katıldığı basit bir ortamda ya da efendinin, itaatkarın arkadaşlarının katıldığı eğlenceli bir etkinlikte gerçekleştirilebilir.  BDSM kulüplerinde veya munch ortamlarında tasmalama törenleri yapılabilir. Törene  özel bir şey eklemek isteyenler kendi ruh halleri veya sosyal durumlarına göre farklı etkinlikler gerçekleştirebilirler.

Kalıcı İzler

Damgalama, dövme ya da kesme için aynı şey söylenemez. Her üçü de yoğun erotik ilişkiye sahip olsa da, bu işlemlerde delici / kesici ve yakıcı aletlerin kullanılıyor olması, sadece eğitimli bireyler tarafından kullanılmasını gerektirdiği için potansiyel olarak tehlikeli prosedürlerdir. Vücut modifikasyonlarını steril bir ortamda bilinçli ve profesyonel kişilerden yardım almadan yapmayınız. Edge play kapsamında olan bu tür uygulamalar kalıcı hasarlar verebilir.

Bir damga, dövme ya da iz için dominant bir tasarım seçerken, itaatkârın hayatının geri kalanında da bunu taşıyacağını unutmamalı  ve vücudunun en uygun yerini seçmelidir. Kesinlikle bir dövme yaptırmak istiyorsanız adınız yerine genel bir sembol veya şekil yaptırmayı düşünmelisiniz. Bir Celtic düğümü veya Triskele gibi bir sembol seçmek çok daha makul olacaktır. İnançlarına göre Totem, burç veya başka bir tercihte yapabilirsiniz.

Test Etmek

Dominant, bazen köleyi test etmenin gerekli olduğunu hissedebilir. Kölenin samimiyetinden şüphe edebilir veya gelişiminin düzeyini belirli becerilerle değerlendirmek isteyebilir. Her iki durumda da, kölenin kendi dürüstlüğünü kanıtlamasını isteyecek bir durum oluşturabilir. Eğer bir kölenin çay servisi yeteneklerini geliştirmesi istenmiş ve bunun üzerinde çalışıyorsa, yeteneğini test etmenin en kolay yolu birkaç güvenilir arkadaşınızı çay için davet etmektir. Aynı şekilde bağlılığı ve dürüstlüğünü de çeşitli şekillerde test edebilirsiniz.

Test ilkeleri ön hazırlık sırasında teorik olarak tartışılmalıdır. Yukarıda belirtilen dürüstlük testi gibi bir şey söz konusu olduğunda, dürüstlüğünü test etmeniz için kurmaca bir senaryo üretmeli ve bu senaryo sonrasında itaatkarın psikolojik bir hasar almamasına da dikkat etmelisiniz. Bu sebeple psikolojik olarak yeterli olduğuna inandığınız bir aşamadan sonra bu tür testleri yapmanız daha sağlıklı olacaktır.

Diğer Hizmet Türleri

Kamusal (Public) Alan ve Play

Şimdiye kadar mahrem bir alanda (kendi evinizde veya baş başa kaldığınız durumlar) olası muhtemel davranışları ve eğitim modellerini konuştuk. Birçok dominant ve köle için, bu etkileşiminin üst noktası olacaktır. Aktif bir BDSM topluluğunda veya kinky arkadaş çevresi mevcut ise, bir noktadan sonra toplulukla play partiler veya public play gibi etkinlikler ilişkilerin büyük bir kısmını oluşturabilir.

Eskortluk

Başlığa bakıp hemen "yuh" demeyelim :). Bir dominant itaatkar veya kölesinin sosyal etkinliklerde kendisine eşlik etmesini isteyebilir. Bu durum köleye mükemmel bir "kendini gösterme" ispatlama şansı verir. Sosyal alanda yapılan etkinliklere katılım, daha önce hiç başkalarının karşısında efendisine olan itaatini göstermemiş bir köle için başlangıçta zorlayıcı olabilir. Duygusal olarak ne durumda olduğunu ve ne hissettiğini ilk ve devam eden bir kaç etkinliğin ardından önce ve sonra müzakerelerle tartışın.

Köle veya itaatkar sosyal bir alanda efendisini memnun ve temsil edebilecek kabiliyette ve donanımda olduğunu göstermeli, ona eşlik edebilecek şekilde giyinmeli, onun arkadaşlarına karşı saygıda kusur etmemelidir. Orada var olmasının amacını daima hatırlamalı ve yapacağı hatalı bir davranışın efendisinin sorumluluğunda olduğunu unutmamalıdır.

Ödünç Köleler Dışarı!

Bir dominant ve kölesi kendi bölgelerindeki daha büyük BDSM topluluğunun bir parçasıysa, arkadaşlarıyla ve diğer katılımcılarla ilişkilerini geliştirmek isteyebilirler. Çoğu zaman bu, köleyi ödünç verme şeklini alabilir. Köle, disiplin için başka bir dominanta gönderilebilir veya başka bir köleyi eğitmek için görevlendirilebilir. Dünyadaki pek çok BDSM topluluğunda olan grup halinde yaşam veya oyunlar ülkemizde de bazı çevrelerde yapılmaktadır. Bu gibi katılımlarda köleler değiştirilebildiği gibi, onların da fantezilerini yerine getiren oyunlar sahnelenebilir. Mesela bir Primal Av Partisi  ve Prey'i sonunda yakalayan Hunter oyunları gibi. Bu tür oyunlar bir ormanda yapılabileceği gibi daha farklı senaryolarda da gerçekleştirilebilir.

Eğitim Araçları ve Kaynakları

Giyim

Bir kölenin tercih ettiği kıyafet, hem dominant kişinin kişisel zevklerine hem de kölenin pozisyonunun pratik gereksinimlerine uygun olmalıdır. Bu eğitim süresince ve sonrasında dominantın belirleyeceği şekilde gelişir. Dominant isterse , evinde veya oyun partilerinde hizmet veren ve özellikle seks kölelerine çıplak olmalarını emredebilir. Cinsel zevklerin dışında kullanılan köleler için bir uşak veya hizmetçi kıyafeti ile hizmet etmesini talep edebilir. Play partilerde partinin dress koduna veya efendinin isteğine bağlı olarak çeşitli fetiş kıyafetler, üniformalar gibi seçenekleri yine dominant belirler. Giyim konusunda ayrışan iki farklı düşünce ve ekol vardır. Bunlardan ilki kölenin sadece görevine yönelik giyinmesi gerektiği, diğeri ise pozisyonu ve durumu efendinin belirleyeceği şeklindedir.

Giyim konusunda bazı dominantlar, bazı giyim eşyalarının itaatkarları dominant ruh haline sokabileceği yönünde bir takım fikirler beyan ederler. Genellikle dominantlar tarafından kullanılan korse, yelek, deri pantolon, latex çizme gibi şeylerin kesinlikle itaatkarların kullanmaması gerektiğini savunurlar. Kölenin tüm bunlara karşı gizli bir fetişi veya aleni bir fetişi olması durumunda böyle bir risk olacağı kanısı yaygındır.

Gizli Öğeler

Pek çok dominant eğitim ve ilişki sürecinde günlük kıyafetlerin altında giyilebilecek, takılabilecek oyuncaklar, giysiler veya ipler kullanmayı tercih eder. Gününü ofiste geçiren bir erkek köleye jartiyer taktırmak gibi bir pratik veya bondage ile sarılan bedenin üstüne giyilen bir takım elbise veya kıyafet gibi pratikler ( best practice ) yaygındır. Bunun yanında uzaktan idare edebileceğiniz teknolojik oyuncaklarla bir anal plug'un orada olduğunu, oyuncağın uygulamasıyla titreşim vererek hissettirmek veya nipple clamp üzerine giyilen bir gömlek ve ceketle işe göndermek şeklindeki çeşitli pratikler de yine sıklıkla kullanılır. Bu tür gizli eşyalar kölenin statüsünü hatırlatmak içindir. İşini veya çalışma olanaklarını kısıtlaması gerekmez. Bazı dominantlar eğitim süresince anal plug gibi eşyaların kullanılmasını desteklemektedir. Çok çeşitli şekil ve ebatlara bulunabilecek bu tıkaçlar, kölenin durumu, sağlığı ve işindeki pozisyonu gibi değişkenler dikkate alınarak kullanılmalıdır.

S / M Araçları

Tüm itaatkarlar mazoşist değildir ve tüm dominantlar da sadist değildir. Ancak, hem deneyimlemek hem de S / M faaliyetlerinden alınan zevk değiştiği süreç boyunca, dominant, S / M play için tasarlanan araçları elde etmek ve kullanmak isteyebilir. Fiziksel duyum, bir ceza ya da ödül olarak kullanılabilir.

BU AŞAMADA İHTİYACINIZ OLAN KAYNAKLAR VE DÖKÜMANLAR

İndir “BDSM Kontrol Listesi (Checklist)” bdsmkulturu_checklist.xlsx – 654 defa indirildi – 20 KB


Rızaya Dayalı 7/24 D/s İlişkisi Sözleşmesi : https://bdsmkulturu.com/bdsm-rizaya-dayali-ole-efendi-sozlesmesi

BAŞVURULAR

 1. Köle Pozisyonlarına Genel Bakış / https://bdsmkulturu.com/2017/10/kole-pozisyonlarina-genel-bakis.html
 2. Geleneksel Köle Komut ve Pozisyonları – 1 / https://bdsmkulturu.com/2017/10/geleneksel-kole-komut-ve-pozisyonlari-1.html
 3. Kölenin Cezalandırılması & Disiplin Eğitimi ve Davranışların Değiştirilmesi : https://bdsmkulturu.com/2017/02/kolenin-cezalandirilmasi-disiplin-egitimi-ve-davranislarin-degistirilmesi.html
 4. İtaatkârı Koşullandırma ve Geliştirme : https://bdsmkulturu.com/2020/05/itaatkari-kosullandirma-ve-gelistirme.html

İçerikler izinsiz alınamaz, kopyalanamaz. ©2021 BDSM Kültürü  |  Instagram  |  Twitter

New Report

Close

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account

Üyelik Sözleşmesi
Herkesin topluluğumuza katılma ve görüşlerini ve bilgilerini sınırsızca paylaşma gücüne sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda BDSM Kültürü topluluğun tüm üyelerini korumak amacıyla sonsuz bir özgürlükten ziyade, başkalarının sınırlarını ihlal etmeyecek özgürlük tanımını kabul eder. BDSM Kültürü Kuralları, Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları toplu halde, kullanıcıların BDSM Kültürü\\\'nün hizmetlerine, etkinliklerine, performanslarına erişim ve kullanımının tabi olduğu \\\"BDSM Kültürü Kullanıcı Sözleşmesi\\\"ni meydana getirir. BDSM Kültürü\\\'nün online hizmetlerini kullanan, etkinliklerine, sosyal buluşmalarına, munchlarına erişen / katılan veya bu hizmetleri kullanan herkes BDSM Kültürü Kuralları\\\'nda açıklanan politikalara uymak zorundadır. Aksi halde, BDSM Kültürü, kendi çatısı altındaki topluluk üyelerini korumak için aşağıda belirtilen temel olay durumlarında, söz konusu yaptırımları uygulayabilir:
 • Topluluk üyelerinden herhangi birisi hakkında asılsız, dayanaksız veya ispatsız suçlamalarda bulunmak durumunda BDSM Kültürü tüm sosyal ve online etkinliklerine katılımınız engellenir.
 • Online veya fiziksel herhangi bir etkinlik, sosyal bir buluşmada herhangi birini taciz etmek, beden, inanç, cinsiyet, ırk, oryantasyon pozitif görüşlerimizin karşıtı bir tavır sergileyen ve rahatsızlık verenler etkinliklerimizden veya online hizmetlerimizden daimi bir şekilde men edilir.
 • Kendisi hakkında hatalı, aldatıcı bilgi verenler veya verdiğinden şüphe duyulanlardan bilgilerinin doğrulanması istenebilir
 • Online hizmetlerimizde mesajlaşma yoluyla taciz, tehdit, saldırı gibi davranışlar  sonucunda hesabınız blok edilir ve blok süresince herhangi bir etkinliğe katılmanız engellenir.
 • Topluluk içinde üyelerle session, organizasyon, seans başlıkları altında ticari amaç güden kişiler BDSM Kültürünün tüm etkinlik ve hizmetlerinden uzaklaştırılır.
 • Topluluk üyelerinden herhangi birine zarar verecek her türlü eylem kınanır ve zarar gören kişinin şikayetleri doğrultusunda gerekli yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlara kişilerle müzakere edilerek karar verilir.
Zaman zaman bu Kuralları değiştirmemiz gerekebileceğini ve değişiklik hakkımızı her zaman saklı tuttuğumuzu lütfen unutmayın.

İçerik Sınırları ve BDSM Kültürü Hizmetlerinin Kullanımı

BDSM Kültürü başkasına ait görseli kendisininmiş gibi kullanan, bundan ticari veya bireysel kazanç elde etmek isteyen herkese karşı mesafeli davranır ve bunların gerçekleşmesi durumunda uyarılarak kaldırılması veya düzeltilmesi istenir. Kaldırılmadı ve düzeltilmedi ise hesabı askıya alınır. Başkalarına ait ve telif haklarıyla korunan içeriklere izin verilmez. Politika, siyaset ve din gibi konularda, başkalarının fikirlerine saygı duymayan, inanç özgürlüklerinin karşıtı beyanatlar veren veya yazan kim olursa olsun hesabı belirli bir süre askıya alınır ve gerekmesi halinde kapatılır.

Yasa dışı faaliyetler

Hizmetlerimiz, etkinliklerimiz, yasa dışı amaçlarla veya yasa dışı etkinliklerin sürdürülmesi için kullanılamaz. BDSM Kültürü ve etkinliklerini bir zemin olarak kullanarak, bu davranışları sergileyen kişi veya kişiler hakkında gerekli mercilere bilgi verilir ve takip edilir.

Ele geçirilen içeriğin dağıtılması

Kişisel bilgiler içeren, ele geçirme yoluyla ulaşılan ve insanları zarara veya tehlikeye uğratması muhtemel ya da ticari sırlar bulunduran içerikleri doğrudan dağıtmak üzere hizmetlerimizin veya etkinliklerimizin kullanılmasına izin vermeyiz. Ele geçirilen içeriğin doğrudan dağıtılması, bu içeriğin internette veya sitemizde yayınlanması ya da başka web sitelerinde barındırılan ele geçirilmiş içeriğe doğrudan bağlantı verilmesi anlamına gelir.

Etkinliklere Katılım

BDSM Kültürü etkinliklerine, kayıtlı her üye katılabilir. Etkinliklere katılmak için ilk kez başvuran her hesap titizlikle incelenir ve gerekli olması durumunda telefon veya yüz yüze görüşme talep edilerek topluluğun diğer üyelerinin güvenliği sağlanmaya çalışılır. Bu şartı kabul etmeyen hesaplar askıya alınır veya bloklanır. Etkinlikler herhangi bir sosyal buluşmadan farklı değildir. İnsanların tanışmaları, gündemdeki konulardan konuşmaları, birlikte bir şeyler içilmesi hedeflenmiştir. Farklı beklentilerle bu buluşmalara katıldığı tespit edilen veya topluluk üyelerimizden birinin güvenlik endişeleri oluşması durumunda, şikayetler dikkatlice incelenir ve taraflara bildirilir.

Taciz İçeren Davranışlar

Birini hedef alarak taciz eden ya da rahatsızlık veren davranışlarda bulunamaz veya başkalarını buna teşvik edemezsiniz. Başka birine sataşma, tehdit etme veya susturmaya yönelik teşebbüsleri taciz içeren davranış olarak kabul ediyoruz. Karalama veya benzer bir dil kullanan, kişiyi hedef alan aşırı agresif hakaretlere karşı oldukça hassasız. Bazı kişiler belirli ifadeleri saldırgan olarak değerlendirse de aşağılayıcı ifadelerin kullanıldığı her durumda önlem almayacağımızı lütfen unutmayın. [kleo_divider type=\"full|long|double|short\" double=\"yes|no\" position=\"center|left|right\" text=\"\" class=\"\" id=\"\"]
Üyelik sözleşmesini kabul ediyorum