bdsm nedir

Antik çağdan beri seks ve seks ile ilgili fikirler; felsefi, tıbbi ve yasal bakış açılarından sürekli tartışmalara yol açtı. Parafililer, karmaşık cinsel sapmalar ile bu tartışmaların içinde en popüleri olarak daima yer aldı. Onların belgelenmiş yaygınlığı ve gerçek varlığı buz dağı fenomenini akla getirmektedir. Buzdağının görünen kısmı, belgelenmiş yaygınlığı, suyun altında kalan kısmı ise belgelenememiş ve hakiki, gerçek kısmıdır. "Sadizm ve Mazoşizm" terimleri bunların arasında en çok bilinenleri olsa da akademik açıdan "BDSM" teriminin bir parçası olarak pek fazla ele alınmıyor. BDSM terimi, aslında “Bondage with Discipline”, “Dominance with Submission” ve “Sadism with Masochism” gibi birden fazla terimin eşleştirilmesidir. Lakin gerçek kökeni tam belli değildir. Günümüzde BDSM ile ilgilenenler için cinsel bir kültür haline gelmiş olmasına rağmen, genel toplum için hala cinsel sapıklıktır. Bu makale BDSM'in çeşitli terminolojileriyle birlikte bunların tarihsel, hukuksal ve psikolojik yönlerine odaklanmayı amaçlamaktadır.

GİRİŞ : 
Neyin normal olduğunu ve neyin normal olmadığını kültür belirler. Bizim için tabu olan bir şeyin farklı kültürlerde rutin olması muhtemeldir. Seks ile ilgili konularda da durum hemen hemen aynıdır. Seks ile ilgili konulardan biri de seksüel sapkınlıktır, basitçe anlamı; normal seksten sapmaktır. Diğer ilgili terim parafilidir; parafili, değişik cisimlerin, dürtülerin, davranışların veya durumlar aracılığıyla cinsel uyarılmanın meydana geldiği cinsel sapmalara verilen genel isim olarak tanımlanabilir. Parafili ile ilgili, neyin normal, sapkınlık veya düzensiz davranış olduğunu tanımlamak için hala ateşli tartışmalar süregelmektedir. Geleneksel olarak doğal olmayan ya da sapkın cinsel davranış türleri olarak görülenler arasında eşcinsellik, sadomazoşizm, exhibitionism, voyeurism, fetişizm, transvestizm, zoofilik, nekrofili, pedofili vb bulunmaktadır. Yüzlerce parafili durumu olmasına rağmen çok azı vaka olarak belgelenmiştir. Ne cinsiyetçilik ne de başka herhangi bir alan, insanların bu cinsel ilgilerinin kökenlerini açıklamakta henüz yeterli olamamıştır.

BDSM’İN TARİHİ YÖNÜ:

BDSM TarihiBDSM’in ne belirli yer veya kültürünün kökeni ile ilgili kanıt, ne de ortaya çıkışının tarihi ile ilgili kesin bir kanıt vardır. Aksine, bugün BDSM olarak bildiklerimizin birden çok çıkış noktasına sahip olma ihtimali vardır. İtalya, Tarquinia yakınlarında bir Etrüsk mezarında bulunan, M.Ö yaklaşık 490 yıllarına ait olan “Kırbaçlama Mezarı” olarak isimlendirilen anıt mezardaki duvar fresklerinde bir kadını sopayla döven iki erkek görülür. M.Ö 9. Yüzyılda antik Sparta da ise sadomazoşistik uygulama bağlamında kırbaçlama törenleri düzenlenirdi. Hint edebiyatında da; Vaysayan’ın “Kamasutra” kitabı, partnerlerin, kendi rızasıyla, seks esnasında alınan zevki arttırmak için, çeşitli vuruş yöntemlerini kullanmasından bahsettiği bilinir. Dolayısıyla Kamasutra, sadomazoşistik pratiğin yanı sıra sınırlamaları ve güvenlik düzenlemelerini açıklayan ilk belgelenmiş kanıt olabilir.

BDSM TERMİNOLOJİLERİ:

BDSM terimi, Bağlama ile Disiplin, Dominasyon ve Teslim olma(Submission) ve Sadizm ile Mazoşizm gibi birden çok terimden oluşan bir birliktir. Nihayetinde asıl kökeni belirsizdir. Ancak BDSM topluluklarında bu terimler çeşitli oryantasyonlara ayrılarak, ortaya çıkan dinamikler ile haz ve şehvet odaklı erotik uygulamalara verilen genel isimdir. Bağlama ve Disiplin kısıtlama uygulamalarıdır. Bağlama, fiziksel kısıtlama ile ilgiliyken, Disiplin kısmen psikolojik kısıtlama ile ilgilidir. Bağlama partnerin bez parçaları, ipler, metal zincirler veya deri kemerler ile yatak veya sütunlara bağlanması gibidir. Disiplin uygulaması, birinin davranışsal kontrolünün diğerinin hakimiyetinde olmasıdır. Örneğin, bazı görevleri yerine getirmemek veya kuralları çiğnemek cezalara davetiye çıkaracaktır. Bu tip cezalar sopalama, tokatlama ve küçük düşürme gibi uygulamalar içerebilir. Bu uygulamalar cinsellik ile ilişkili olabilir veya olmayabilir. Hakimiyet ve teslimiyet, çoğunlukla belirli "Rol" uygulamalardır. Biri diğerine hükmeder. Bu tür oyunlar günün belirli zaman dilimleri ile sınırlı olabilir, süre değişebilir. Bu erotik bir tarzda veya günlük yaşam tarzı bağlamında yapılabilir. Örneğin, birinin Dominant sahibine itaatkar köpek veya at rolü oynaması ve verilen komutlara uyması gerektiği "Hayvan oyunu" veya "Evcil Hayvan oyunu" gibi. Bazen oyunlar halka açık yerlerde de gerçekleşebilir.

Ernulf ve Innala'nın yaptığı araştırmada, dominantların %71' ini erkek heteroseksüellerin, itaatkarların % 89'unu da kadın heteroseksüellerin oluşturduğunu belirlemiştir. Sadizm ve mazoşizm cinsel tatmin için acı çekme/alma uygulamasıdır. "Sadizm" ve "mazoşizm" terimleri, bir Fransız yazar olan Alphonse Francois de Sade’den gelir ve bu terimleri ilk kez tarif eden Avusturyalı bir romancı olan Leopold Von sacher Masoch'tur. Sadizm, cinsel uyarılmanın, cinsel partnerin aşağılanma, kırbaçlanma veya işkenceye maruz kalması ile bağlantılı olarak tanımlanırken, Mazoşizm fiziksel veya duygusal olarak küçük düşürülme, boyun eğme veya işkence gibi pasif bir deneyimle bağlantılı cinsel heyecan olarak tanımlanır. Sadist uygulamalar erkekler arasında daha sıktır ve mazoşist uygulamalar kadınlarda daha yaygındır, ancak sınırlı değildir.

Aşırı Sadizm olaylarında, cinayet gibi şiddet içeren bir eylemi gerçekleştirme isteği ortaya çıkabilir. Bu, Lust cinayeti olarak bilinen bir çılgınlıktır. Her sadistin kendini keşfetmemiş bir mazoşist olduğu ve tersinin de olduğu söylenir. BDSM uygulamaları ile ilgili daha birçok terminoloji vardır. Örneğin "Yaş oyunu", oyunun bir parçası olarak daha genç veya daha yaşlı biri gibi davranmayı içerir. "Mum oyunu", partnerin vücudu üzerinde erimiş sıcak mumun kullanılmasını içerir. "Tıbbi oyun", birisi doktor olmakla birlikte diğerinin, hasta olmasını içerir. "Switch" terimi, hem dominant hem de itaatkar olabilen kişiler için kullanılır. "Edge play (Uç Oyunlar)" biraz daha zorlayıcıdır ve çok ciddi yaralanmalara neden olabilir. Ateş, bıçakla kesme, erotik boğulma, ateşli silahlar vb. Araçların kullanıldığı oyunlar buna dahildir. Çoğunlukla “CBT” olarak bilinen Cock and Ball Torture, erkeğin üreme organını içeren mazoşist uygulamaları içerir. "Güvenli sözcükler" terimi, katılımcılar tarafından, dayanabilirliğin ötesine geçtiğinde derhal oyunun durdurulması için önceden belirlenmiş çeşitli kelimeleri tanımlamak için kullanılır. "Dur" veya "hayır" gibi sıradan kelimeler, sürekli kullanıldığı için istemeden yapılan anlık kullanımlar nedeniyle genellikle kullanılmaz.

YASAL YÖNÜ:

Kültürler arası parafiliaların rolü ve gelişimi de değişkendir; neyin yasal veya yasa dışı olduğunu kültürler tanımlar. BDSM'in deneyimlerinde, razı olmak büyük bir öneme sahiptir. Her iki partnerinde karşılıklı olarak birbirlerini anlamaları ise en büyük gereksinimdir. Kendilerinin gerçekte hissettikleri şeyler ve aslında ne istediklerini ortaya dökmeleri ilişkinin temelini belirler. İlişkinin bazı kurallarını yerine getirmek ve belirli sınırlar koymak, tuhaf ve zararlı komplikasyonların meydana gelme ihtimalini azaltır. BDSM ilişkileri her zaman, eşlerinin fiziksel ve / veya psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekleştirilen nadir durumlar dışında, her iki tarafın rızasıyla olur. Tam bir anlaşma söz konusu olduğunda dahi, tıbbi yaralanma durumları ortaya çıkarabilir ve bu durum adli vaka haline dönüşebilir.

>Razı olmak, BDSM'yi aile/ev içi şiddet veya cinsel saldırıdan ayırır. Eşi mazoşist değilse, sadist kocası bu oyunu aile içi bir şiddete dönüştürebilir. BDSM uygulamasının bir Tecavüz olayına dönüşme ihtimali de vardır. Taze yaralanmalar ve yakın zamanda cinsel zorlama olduğunun kanıtlanması, işi adli bir vakaya kadar taşıyabilir. Bununla birlikte, yaralanma tiplerine, yaralanmalardan sonra geçen zamana, normal olmayan eski izlerin varlığına özel dikkat göstererek inceleme ve ilişkiyi gözden geçirmek araştırmada yardımcı olabilir.

Bazı uygulamacılar (BDSM ile İlgilenenler), batı ülkelerinde herhangi bir hukuki sonucu önlemek için her iki tarafça imzalanacak sözleşmeler kullanmaktadır. Cinsel saldırı ve cinsel sadizm arasındaki benzerlik her ikisinin de şiddet içermesidir. Ancak şiddet, tecavüz olaylarında seks amacıyla kullanılmaktayken sadizm vakalarında cinsel haz almak ön koşuldur. Tecavüzcülerin yalnızca küçük bir kısmı cinsel sadizm tanımı çerçevesine girer. Olay tamamen kabul edilir olsa bile, asıl soru mahkemenin bu yaralanmaların IPC 87 çatısına ne derece girmesine izin vereceğidir. IPC 87'ye göre, ölüm veya ağır yaralanmaya neden olan ve yapanlar tarafından ölüm veya ağır yaralanma ihtimalinin bulunmadığı bilinen hiçbir şey, sebep olabileceği herhangi bir zarar sebebiyle veya olayı gerçekleştirenin, karşısındakinin bu acıyı çekeceğine onay verdiğini direk ifade etmiş veya sadece ima etmiş olsun veya olmasın, on sekiz yaşın üzerindeki herhangi bir kişiye bu acıyı çektirmesi veya olayı gerçekleştirenin bir kişiye, çektireceği acının karşısındakinin üzerindeki sonuçları bildiği halde, karşısındakinin sırf onayı ve rızası olduğu için bunu yapmaya devam etmesi suç sayılır. Kısacası, ülke kanunları ekstrem yaralanmalara ve olağan ölüm riski tehlikesi bulunan şiddete, kişiler tarafından kabul edilmiş olsa bile izin vermez, geri kalan tüm acı/şiddet çeşitlerine onsekiz yaşın üstündekilerin kendi rızası olması halinde izin verir.

ŞU ANKİ DURUM:

BDSM faaliyetleri Almanya, Japonya, Hollanda, Kanada ve Avusturya'da yasaldır. İsviçre ve Birleşik Krallık'ta yasa dışı sayılırlar. ABD’de bu uygulamalarla ilgili farklı eyaletlerde farklı kanunlar vardır. Hindistan'da gerçek durum belirsizdir. BDSM, internet ve sosyal paylaşım sitelerinin kullanımının yaygınlaşması nedeniyle gün geçtikçe popülerlik kazanmaktadır. Eğitim videoları, belgeseller, tartışma forumları, tanışma siteleri gibi birçok materyal online olarak mevcuttur. Bazı tanışma siteleri BDSM ilişkileri/eşleri sağlamakta ve buna göre ücret almaktadır. Çoğunlukla, itaatkar müşteriler için dominant partnerler sağlayarak hizmet etmektedirler. Bu hizmetler hiç cinsel ilişki içermeyebilir. BDSM, buluşmalar, halka açık etkinlikler, kulüp etkinlikleri vb. ile bir kültür haline geldi. Folsom sokak fuarı bunun bir örneğidir. Bu, San Francisco'da yıllık düzenlenen BDSM sokak fuarıdır.

PSİKOLOJİK YÖNÜ:

BDSM ile ilgilenenlerin zihinsel durumu hakkında toplumda birçok düşünce bulunmaktadır. Bazıları zihinsel olarak hastalıklı olduklarını düşünürken bazıları sapkın olarak görürler. Uluslararası Hastalık Sınıflamasına [ICD-10, (F65.5)] göre 'sadomazoşizm', "cinsel tercih bozukluğu" dur ve şöyle açıklanır: ‘Acı veya aşağılanma ya da bağlanma içeren bir cinsel aktivite tercihi. Kişi, böyle bir uyarılmanın alıcısı olmayı tercih ederse buna mazoşizm denir; sağlayıcısı olmayı tercih ederse de sadizm. Genellikle birey hem sadist hem de mazoşist etkinliklerden cinsel heyecan duyar.’ BDSM uygulayıcılarıyla ilgili birçok çalışma, onları aileye, topluma karşı sorumlulukları açısından normal buldu. Zihinsel bir bozukluk tanısı içinse bazı kriterler tanımlanmıştır. Zihinsel Bozuklukların Teşhis ve İstatistik El Kitabına göre (DSM-IV-TR) cinsel sadizm için tanısal kriterler şunlardır:

 1. En az 6 aylık bir dönem boyunca, bir kurbanın psikolojik ya da fiziksel acılarının (aşağılama da dahil olmak üzere) kişiye cinsel olarak heyecan verici olduğu (hayal ürünü değil, gerçek) eylemleri içeren, yineleyici, şiddetli cinsel etki yaratan fanteziler, cinsel dürtüler ya da davranışlar, bu kişiye zevk verir.
 2. Kişi, bu cinsel dürtüleri, rızası olmayan bir kişinin üstünde uygular veya cinsel dürtü ve fanteziler belirgin sıkıntıya veya kişiler arası zorluklara neden olur.

Cinsel mazoşizm için ise:

 1. En az 6 aylık bir süre boyunca, tekrarlanan, cinsel dürtüleri veya (hayal ürünü değil, gerçek) aşağılanma, dövülme, bağlanma veya acı çekilen diğer davranışlarını içeren şiddetli cinsel istek uyandıran fanteziler.
 2. Fanteziler, cinsel dürtüler veya davranışlar, sosyal, mesleki veya diğer önemli hayat alanlarında klinik olarak önemli derecede sıkıntı veya zayıflamaya neden olur.

Bir çalışma BDSM tutkunlarının dışa dönük doğaya sahip oldukları ve daha az nevrotik oldukları için, genel nüfusa kıyasla çeşitli kişilik ve psikolojik testlerde daha iyi puan aldıklarını ortaya çıkarmıştır. Çoğu zaman genel nüfustan psikolojik olarak farklı değildirler. İstedikleri, normal günlük seksin üstüne olabilecek en yüksek zevki ve samimiyeti elde ettirecek bir şeydir. BDSM ile bir araya gelme, partnerler arası herhangi bir cinsel zorlukla önemli ölçüde ilişkili değildir, çoğu uygulamacı için sadece bir cinsel ilgidir ve "normal" cinsel ilişkideki zorluğun veya geçmişte yaşanmış olan bir istismarın patolojik bir belirtisi değildir. Seçilmiş zihinlerde bu tür sapmaların nasıl ve neden ortaya çıktığını araştırmak için de çalışmalar yapılmıştır; geçmişte yapılan çocuk istismarı ya da beyindeki spesifik biyokimyasal bozukluklar arasında herhangi bir ilişki var mı yoksa bu beyin ya da endokrin disfonksiyonunun belirgin bir patolojisi ile mi ilgili? Bazı hipotezlerin yanlış olduğu kanıtlandı ve bazılarının da doğruluğu kanıtlandı. Örneğin, monoamin mekanizmalarını belirten Monoamin hipotezi, cinsel davranışların psikopatolojik varyasyonlarında kullanılabilir. Parafili ile beyin patolojilerinin bir birleşmesi olabilir; örneğin temporal lob epilepsisi, tümörler veya limbik sistem disfonksiyonu. Ortam için yaptıkları düzenlemeler, devam eden oyunu durdurmak için önceden tanımlanmış "güvenli sözler"in kullanımı, birbirlerine karşı saygıları, belli kuralları hazırlama ve takip etme, hepsi samimiyetlerini ve BDSM kültürüne yönelik psikolojik durumlarının bir seviyesini gösterebilir.

Buzdağı fenomeni BDSM kültürüne göre uygulanabilir. Buzun suyun üstündeki kısmı ortaya çıkan BDSM vakalarına, suyun altında kalan en büyük kısmı da hala gizli olan BDSM vakalarını temsil eder. Kelsey Chow der ki: "Keşke zihinleri okuyabilsem. Tehlikeli bir süper güç, bu yüzden istediğimde kapatabileceğim bir anahtarı olmasını isterdim. Ama şu kesin ki insanlar hakkında bir sürü şey öğrenirdiniz!"

 
Kaynaklar: 

 1. McManus M. A., Hargreaves P., Rainbow L., Alison L. J. Paraphilias: definition, diagnosis and treatment. F1000 prime reports 2013, 5.
 2. Primoratz I. Sexual perversion. American Philosophical Quarterly 1997, P.245-258.
 3. Moser C. Paraphilia: A critique of a confused concept. New directions in sex therapy: Innovations and alternatives, 2001, 91- 108.
 4. Steingräber Stephan. Abundance of life: Etruscan wall painting. Getty Publications, 2006.
 5. Ortmann David M., Richard Sprott. Sexual Outsiders: Understanding BDSM Sexualities and Communities. Rowman & Littlefield Publishers, 2012.
 6. Ernulf KE, Innala SM. Sexual bondage: a review and unobtrusive investigation. Archives of Sexual Behavior 1995; 24(6): 631-654. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8572912# (accessed 13th October 2014).
 7. K Mathiharan, Amrit K Patnaik. Modi‟s Text book of Medical Jurisprudence and Toxicology. 23rd ed. (Edited by, Lexis nexis), New Delhi 2006
 8. Pillay V V. Textbook of Forensic Medicine and Toxicology, 14th ed. Hyderabad: Paras Medical Publisher; 2004.
 9. Parikh C.K. Parikh's Textbook of Medical Jurisprudence, Forensic Medicine and Toxicology, 6th ed. New Delhi: CBS Publishers & Distributors; 2005.
 10. Mukherjee J.B. Forensic Medicine and Toxicology. 4 th ed. Kolkata. Academic Publishers; 2011
 11. Bhugra D., Popelyuk D., McMullen I. Paraphilias across cultures: Contexts and controversies. Journal of sex research, 2010; 47(2-3), 242-256.
 12. Frances A, Wollert R. Sexual sadism: avoiding its misuse in sexually violent predator evaluations. J. Am Acad. Psychiatry Law 2012; 40(3): 409-416. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22960924 (accessed 13th October 2014).
 13. Connell, Kathleen, and Paul Gabriel. "The Power of Broken Hearts: The Origin and Evolution of the Folsom Street Fair." LGBT Historical Society. Folsom Street Fair 25, 2008.
 14. Krueger, R. B. The DSM diagnostic criteria for sexual masochism. Archives of sexual behavior, 2010; 39(2), 346-356.
 15. Krueger, R. B. The DSM diagnostic criteria for sexual sadism. Archives of Sexual Behavior, 2010; 39(2), 325-345.
 16. Rachel Reilly. Could bondage be good for you? S&M enthusiasts are 'healthier and less neurotic' than those with a tamer sex life. http://www.dailymail.co.uk/health/article-2333244/Could-bondagegood-S-M-enthusiasts-healthier-neurotic-tamer-sex-life.html (accessed 15th october 2014).
 17. Richters J, de Visser RO, Rissel CE, Grulich AE, Smith AM. Demographic and psychosocial features of participants in bondage and discipline, "sadomasochism" or dominance and submission (BDSM): data from a national survey. The journal of sexual medicine 2008; 5(7): 1660-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18331257 (accessed 16th October 2014).
 18. Kogan B. M., Tkachenko A. A., Drozdov A. Z., Andrianova E. P., Filatova T. S., Man'kovskaia I. V., Kovaleva I. A. [Monoamine metabolism in different forms of paraphilias]. Zhurnal nevrologii psikhiatrii imeni SS Korsakova/Ministerstvo zdravookhraneniia i meditsinskoi promyshlennosti Rossiiskoi Federatsii, Vserossiiskoe obshchestvo nevrologov [i] Vserossiiskoe obshchestvo psikhiatrov, 1994; 95(6), 52-56.
 19. Langevin, R. (1992). Biological factors contributing to paraphilic behavior. Psychiatric Annals, 1992; 22(6), 307-314.

Makaledeki Terimler Hakkında;

Monoamin hipotezi; monoamin nörotransmitterlerin eksikliğinin, depresyonun biyolojik etiyolojisindeki rolünü açıklamaya çalışan bir hipotezdir. Konuyla ilgili daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Parafili, cinsel uyarılma ve hazzın alışılmışın dışında cinsel davranışlarla yapılmasıyla edinilmiş olan sapkın bir davranıştır. Parafili belli bir nesneyi ya da bir davranışı içerebilir. Bunlar hayvanlar, çocuklar, iç çamaşırları, acı çektirme, kendini teşhir etme gibi uyaranlardır. Bu bireyler için uyaranın olması, varlığı cinsel uyarılmaya yeterli gelmektedir. Bu davranış ve altında yatan cinsel dürtü, hiperseksüalite ve saldırganlık cinsel dürtü bozukluğunu anlatıyor olabilir. Parafili olması için, kişinin tekrarlayıcı ve zorunlu koşullara bağlı orgazm olması gerekmektedir. Belli zamanlarda yapılan cinsel etkinlikler parafili olarak değerlendirilmez. Bu davranışlar genellikle 18 yaş öncesi başlamakta, en fazla 15-25 yaş arasında görülmektedir. Parafili görülme sıklığı erkeklerde kadınlara oranla daha fazladır. Hatta kadınlarda yok denecek kadar azdır.

Buzdağı Fenomeni, Sigmund Freud, buzdağı benzetmesini ortaya atan kişi değildir. Bu benzetmeyi Gustav Fechner'den ödünç almıştır. Fechner eşik kavramını kullanarak bilinçaltı teorilerin geliştirilmesine katkıda bulundu ve zihni bir buz dağına benzetti. Şöyle ki, buz dağının önemli bir bölümü yüzeyin (eşiğin) altında kalan ve görünmeyen buz dağı, zihnin gözlemlenemeyen güçler tarafından idare edilen bölümünü temsil eder. Bu benzetme Freud üzerinde büyük bir etki bırakmıştır. Freud birkaç kitabında Fechner'ın Psikofiziğin Elemanları isimli kitabından alıntılar yapmış, onun çalışmasından haz ilkesi, ruhsal veya zihinsel enerji, zihnin topogrofik yapısı ve yıkıcı içgüdünün önemi gibi bazı temel kavramları türetmiştir. Freud'un biyografisini yazan kişi şuna dikkatleri çekmiştir: "Fechner Freud'un bazı fikirlerini ödünç aldığı tek psikologdur".

Lust cinayeti, Ang Lee’nin yönetmenliğini üstlendiği film, Çinli yazar Eileen Chang’in kısa hikayesinden uyarlandı. Filmde, sıradan bir kadının gerilim dolu hikayesi anlatılıyor. Film, II. Dünya Savaşı sırasında Japon işgali altındaki Çin’in en büyük kenti Şangay'da geçiyor.

Yee, Şangay’ın önemli politikacılarından biridir. İkinci Dünya Savaşı’nın tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde, Şangay’ın da politik atmosferi oldukça karışıktır. Her şey ince bir ip üstünde ilerlerken Bay Yee’nin duygusal dünyası da bu karışıklıktan nasibini almıştır. Karısının arkadaşlarından biri olan Wang Jiazhi ile tutkulu bir aşkın içine sürüklenen Yee için bu ilişki, bir aşk ruletinden farksızdır. Zamanın akışı da, onları gerçek bir ruleti oynamak zorunda bırakacaktır. Aşklarını ispatlamanın tek yolu cinayet mi olacaktır?

Yazar Hakkında
Sunil M Doshi
Assistant Professor
Smt. B. K. Shah Medical Institute and Research Centre,
Vadodara
E-mail: drsunil2347@gmail.com
DOR: 01.11.2014 DOA: 05.02.2015

DOI: 10.5958/0974-0848.2015.00019.6

Makale Hakkında
J Indian Acad Forensic Med. Jan-March 2015, Vol. 37, No. 1
ISSN 0971-0973
Review Research Paper
Orginal makale: http://medind.nic.in/jal/t15/i1/jalt15i1p78.pdf
Çeviren;

Twitter : @Aghanim3 'e bu değerli makaleyi Türkçeye çevirdiği için teşekkür ediyoruz

(Visited 341 times, 5 visits today)
Tags:
5 Yorum
 1. Adsız 2 sene önce

  Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Ellerinize sağlık.
  @Itswnr

 2. Janet Mistress 2 sene önce

  Çok teşekkürler. @Itswnr

 3. olric salinger 2 sene önce

  Ciddi bir emek verildiği belli.
  Ellerinize, emeğinize sağlık.

 4. Adsız 2 sene önce

  Harika bir yazı ellerinize ve özellilkle ayaklarınıza sağlık diyeyim önce 🙂
  Eskilerden bir üstad şöyle demişti.
  "Ne kadar D/s ilişkisi var ise gördüğünüz, O kadar cok BDSM tanimi vardir"

  Kimi sevmediğini köle yapar, kimi sevdigini. Kimi hayatinda ulasamayacagi kadına yakın olabilmek icin ömür boyu kölesi olmayi kabul eder. Kimi sadece parasini ister kölenin, kimi ruhunu alabilmek icin ömür tüketir. Kimi nefret eder kölesinden, kimi aşıktır. Kimi acıdan zevk alir kimi düser bayilir. Kimi bri ayak ugruna harcar hayaını kimi dayak ugruna. Kimi o kadar sever ki ödün verir kendinden. Ta ki D/s buna pişman edene dek.

  Maalesef ki; Oscar Wilde in dediği çıkar. Herkes bir gün öldürür sevdigini hiç biri sonsuza dek sürmez.
  ….Kimi aşk kısadır, kimi uzun,
  Kimi satar kimi de satın alır;
  Kimi gözyaşı döker öldürürken,
  Kimi kılı kıpırdamadan öldürür;
  Herkes öldürebilir sevdiğini
  Ama herkes öldürdü diye ölmez.
  Æ

 5. Janet Mistress 2 sene önce

  Elbette çok değişken dinamikler ama kısmi standartların olduğu da yadsınamaz bir gerçek. Herkes istediği gibi uygulayabilir. Teşekkürler.

Bir Cevap Bırakın

İletişim

En kısa sürede cevap vereceğiz.

Gönderiliyor

İçerikler izinsiz alınamaz, kopyalanamaz. ©2019 BDSM Kültürü  |  Instagram  |  Twitter

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account