70'lerde ve 80'lerde feministler BDSM 'ye karşı sert bir şekilde karşı çıkmışlardı ve dominant kadınlar en büyük çekişme kaynağıydı. Female Sexual Slavery, adlı kitabında Kathleen Barry, BDSM'yi "bir kadının iradesine karşı cinsel olarak zorlama eylemi için bir kılıf" olarak nitelendirdi . BDSM 'yi uygulayan lezbiyenleri de kınamadan kaçınmadı. Jocelyn Borycszka'nın, kitabı Suspect Citizens'ta da, bu durum "kadınların ezilmesini sürdürmek için kullanılan eril güç dinamiklerini" basitçe kopyalamak olarak yer alıyordu.

Peki "rızaya" dayalı olan bu ilişkiler neden eleştiriliyor? Bazıları için, rıza kavramı eğer bir baskı sisteminde gerçekleşirse, anlamsızdır. Diana Russell, "rıza göstermek" olgusunu BDSM pornografisi hakkında yazdığı kitabında şöyle reddediyordu: "Bağlı bir kadının göğüslerine mum damlatılıyor. Peki bunu daha önce kabul etmiş miydi? Etse bile, bu bir şiddet eylemidir. Rıza kavramı görecelidir ve duruma göre değişkenlik gösterir." Anti- BDSM feministleri içinde de bu söylem “yaşamlarımız boyunca bize bastırılmış bir cinsel etkileşim modeline cevap vermekte aynı mantığa dayandırıldı, bu durum (razı olmak) gerçek bir seçenek olamaz”. Dahası, cinsel itaatkâr bir rol oynamayı kabul ederek, bir kadın “yatak odasının dışındaki güç dengesizliklerinin meşruluğunu pekiştirerek” feminizme aktif olarak zarar vermektedir.

Rıza Kavramı

Bununla birlikte, bazı modern eleştirmenler daha ölçülür kanıtlar sunarlar. Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Profesörü Breanne Fahs , (Performing Sex'in yazarı), "Zevk, öz-eleştirel bir yaklaşımı engellemez" demektedir . Fahs, “bu şeyleri neden yaptığımıza ve bu davranışların toplumsal cinsiyet ve iktidarın daha büyük öykülerine ne dediğine dair eleştirel bir gözle yönlendirmek” isteyen kadınları teşvik eder. “Kadınların tecavüz fantezilerine sahip olmalarıyla kendi arzularından uzaklaşma ihtiyaçlarını içselleştirebilmeleri mantıklı” dır. Buna benzer bir başka yaklaşım, Norma Ramos'un 1995'teki bir dergide yer alan “Kadınlar, güçsüzlüklerinden dolayı cinsel zevk almanın sosyalleştiğini....” sözleridir.
Belki de birçok BDsM Fantazi ve oyununun kadına yönelik şiddet tasvirlerine olan benzerliği, bazı feministlerin BDSM'de kadın sunumunun asla kabul edilemeyeceğine inanmadığı yönündedir. Kanadalı feminist Meghan Murphy , Cpl Jim Brown'un “kadınların kötüye kullanılmasını ve kötüleşmesini fetişleştirdi” şeklinde ifade etmesi, Jim Brown'un kadınları obje olarak kullanan ve fotoğraflayan ve bunu yaparken herhangi bir rıza almadığına dair eleştirisidir.
BDSM toplumu, kendi içlerinden gelen eleştirilere karşı barışık değildir — Margot Weiss , “birçok katılımcının olay yerinde cinsiyetçilikten şikayet ettiğini ” araştırmalarıyla tespit etti. Birden fazla kadın Weiss'e, gerçek BDSM yönelimlerine bakılmaksızın cinsiyetleri nedeniyle itaatkar oldukları varsayıldığını bildirmiştir. Kadınlığın pasiflikle otomatik ilişkisi sorunludur. Feministlerin “normatif cinsiyetli düzenlemeleri” konusu altında yaptıkları eleştiriler, BDSM toplulukları için savunmaları en zor olanıdır.
Kadınların cinsel tercihleri ​​politik ağırlık taşır ve birçok alanda hala eşitliğin olmadığı bir toplumda, birçok feminist hala yatak odasında iktidarı teslim etmenin başka bir yere teslim olmak olduğunu hisseder. Sol kanat yazarı Yasmin Alibhai-Brown, "BDSM'nin çekiciliğinin kadınların eşitliğe yaklaştıkça kadınları güçsüzleştirmek için sadece modern bir manevra" olduğuna inanır.

Sonuç;

Rıza gösterme kavramını geçen günlerde, fikirlerini önemsediğim bir arkadaşımla tartışırken; "deneyimlenmemiş olan durumlardan haz alıyor ve partnerimin hiç deneyimlemediği veya korktuğu uygulamaları yapmak istiyorum. Bunu benim için yapmasından büyük haz alırım." gibi bir yaklaşımı, asla tartışılamayacak ikili ilişki dinamiğinin içinde değil de, ilişki sonrasında ve haricinde düşünmek gerekliliğine inanıyoruz. Kim olursa olsun "baskı" ile rıza göstermesi (yukarıda da değinildiği gibi) etik anlamda en hassas noktalardan biri. Basit ve çoğunluğumuzun gereksiz bulduğu, bunu communication ile çözümlemenin daha doğru olacağını düşündüğü, bdsm checklistlerinin büyük fayda sağladığı ve "yüzeysel rıza" kavramını başka türlü onaramayacağımıza inanıyorum. Bir yöntem olarak kullanılan her doğru araç, bilgiyi yorumlamak için de önemlidir. Çünkü meşruluğunu kaybeden bir dominant, hükmetme yetisini, bununla birlikte de kontrolü kaybeder. BDSM'ye karşı yapılan eleştirilerin tam da temelinde var olan "şey" budur. Rızanın sevgi, korku vs. gibi baskı yöntemleri ile alınması ve "akılcılıktan" uzaklaşıyor olması.

Tüm bunlara rağmen şuraya son notu bırakmanın yerinde olacağı düşüncesindeyim; "Zevk, öz-eleştirsel bir yaklaşımı engellemez"

Tags:
0 Yorum

Bir Cevap Bırakın

İçerikler izinsiz alınamaz, kopyalanamaz. ©2021 BDSM Kültürü  |  Instagram  |  Twitter

New Report

Close

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account

Üyelik Sözleşmesi
Herkesin topluluğumuza katılma ve görüşlerini ve bilgilerini sınırsızca paylaşma gücüne sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda BDSM Kültürü topluluğun tüm üyelerini korumak amacıyla sonsuz bir özgürlükten ziyade, başkalarının sınırlarını ihlal etmeyecek özgürlük tanımını kabul eder. BDSM Kültürü Kuralları, Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları toplu halde, kullanıcıların BDSM Kültürü\\\'nün hizmetlerine, etkinliklerine, performanslarına erişim ve kullanımının tabi olduğu \\\"BDSM Kültürü Kullanıcı Sözleşmesi\\\"ni meydana getirir. BDSM Kültürü\\\'nün online hizmetlerini kullanan, etkinliklerine, sosyal buluşmalarına, munchlarına erişen / katılan veya bu hizmetleri kullanan herkes BDSM Kültürü Kuralları\\\'nda açıklanan politikalara uymak zorundadır. Aksi halde, BDSM Kültürü, kendi çatısı altındaki topluluk üyelerini korumak için aşağıda belirtilen temel olay durumlarında, söz konusu yaptırımları uygulayabilir:
  • Topluluk üyelerinden herhangi birisi hakkında asılsız, dayanaksız veya ispatsız suçlamalarda bulunmak durumunda BDSM Kültürü tüm sosyal ve online etkinliklerine katılımınız engellenir.
  • Online veya fiziksel herhangi bir etkinlik, sosyal bir buluşmada herhangi birini taciz etmek, beden, inanç, cinsiyet, ırk, oryantasyon pozitif görüşlerimizin karşıtı bir tavır sergileyen ve rahatsızlık verenler etkinliklerimizden veya online hizmetlerimizden daimi bir şekilde men edilir.
  • Kendisi hakkında hatalı, aldatıcı bilgi verenler veya verdiğinden şüphe duyulanlardan bilgilerinin doğrulanması istenebilir
  • Online hizmetlerimizde mesajlaşma yoluyla taciz, tehdit, saldırı gibi davranışlar  sonucunda hesabınız blok edilir ve blok süresince herhangi bir etkinliğe katılmanız engellenir.
  • Topluluk içinde üyelerle session, organizasyon, seans başlıkları altında ticari amaç güden kişiler BDSM Kültürünün tüm etkinlik ve hizmetlerinden uzaklaştırılır.
  • Topluluk üyelerinden herhangi birine zarar verecek her türlü eylem kınanır ve zarar gören kişinin şikayetleri doğrultusunda gerekli yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlara kişilerle müzakere edilerek karar verilir.
Zaman zaman bu Kuralları değiştirmemiz gerekebileceğini ve değişiklik hakkımızı her zaman saklı tuttuğumuzu lütfen unutmayın.

İçerik Sınırları ve BDSM Kültürü Hizmetlerinin Kullanımı

BDSM Kültürü başkasına ait görseli kendisininmiş gibi kullanan, bundan ticari veya bireysel kazanç elde etmek isteyen herkese karşı mesafeli davranır ve bunların gerçekleşmesi durumunda uyarılarak kaldırılması veya düzeltilmesi istenir. Kaldırılmadı ve düzeltilmedi ise hesabı askıya alınır. Başkalarına ait ve telif haklarıyla korunan içeriklere izin verilmez. Politika, siyaset ve din gibi konularda, başkalarının fikirlerine saygı duymayan, inanç özgürlüklerinin karşıtı beyanatlar veren veya yazan kim olursa olsun hesabı belirli bir süre askıya alınır ve gerekmesi halinde kapatılır.

Yasa dışı faaliyetler

Hizmetlerimiz, etkinliklerimiz, yasa dışı amaçlarla veya yasa dışı etkinliklerin sürdürülmesi için kullanılamaz. BDSM Kültürü ve etkinliklerini bir zemin olarak kullanarak, bu davranışları sergileyen kişi veya kişiler hakkında gerekli mercilere bilgi verilir ve takip edilir.

Ele geçirilen içeriğin dağıtılması

Kişisel bilgiler içeren, ele geçirme yoluyla ulaşılan ve insanları zarara veya tehlikeye uğratması muhtemel ya da ticari sırlar bulunduran içerikleri doğrudan dağıtmak üzere hizmetlerimizin veya etkinliklerimizin kullanılmasına izin vermeyiz. Ele geçirilen içeriğin doğrudan dağıtılması, bu içeriğin internette veya sitemizde yayınlanması ya da başka web sitelerinde barındırılan ele geçirilmiş içeriğe doğrudan bağlantı verilmesi anlamına gelir.

Etkinliklere Katılım

BDSM Kültürü etkinliklerine, kayıtlı her üye katılabilir. Etkinliklere katılmak için ilk kez başvuran her hesap titizlikle incelenir ve gerekli olması durumunda telefon veya yüz yüze görüşme talep edilerek topluluğun diğer üyelerinin güvenliği sağlanmaya çalışılır. Bu şartı kabul etmeyen hesaplar askıya alınır veya bloklanır. Etkinlikler herhangi bir sosyal buluşmadan farklı değildir. İnsanların tanışmaları, gündemdeki konulardan konuşmaları, birlikte bir şeyler içilmesi hedeflenmiştir. Farklı beklentilerle bu buluşmalara katıldığı tespit edilen veya topluluk üyelerimizden birinin güvenlik endişeleri oluşması durumunda, şikayetler dikkatlice incelenir ve taraflara bildirilir.

Taciz İçeren Davranışlar

Birini hedef alarak taciz eden ya da rahatsızlık veren davranışlarda bulunamaz veya başkalarını buna teşvik edemezsiniz. Başka birine sataşma, tehdit etme veya susturmaya yönelik teşebbüsleri taciz içeren davranış olarak kabul ediyoruz. Karalama veya benzer bir dil kullanan, kişiyi hedef alan aşırı agresif hakaretlere karşı oldukça hassasız. Bazı kişiler belirli ifadeleri saldırgan olarak değerlendirse de aşağılayıcı ifadelerin kullanıldığı her durumda önlem almayacağımızı lütfen unutmayın. [kleo_divider type=\"full|long|double|short\" double=\"yes|no\" position=\"center|left|right\" text=\"\" class=\"\" id=\"\"]
Üyelik sözleşmesini kabul ediyorum