bdsm rıza kavramı

SSC (Safe, Sane Consensual / Güvenli, akılcı, rızaya dayalı) karşıtı da diyebileceğimiz, SSC katmanlarının fazla kuramsal yaklaşımlarının çok gerekli olmadığını savunan ileri düzey katılımcı grupları ve çevreleri tarafından benimsenen rıza yönergesi şeklinde açıklayabileceğimiz RACK, aynı zamanda "risk-accepted consensual kink" olarak da kullanılır.  Bu yönergeyi kabul edenler, belirli riskli BDSM uygulama, sahne, cinsel ve cinsel olmayan davranışların genel olarak her katılımcı tarafından bilindiği, risklerin farkında olunduğu ve bu risklerin alınarak herhangi bir sahne & play içinde safe (güven) ve sane (akılcı) kuramlarının dışlanabileceği felsefesini benimserler.

RACK Felsefesi

RACK'in ilkeleri üç katmandan oluşur;

  • Risk Bilinci / Farkındalığı (Risk-aware) : Bir sahnedeki tüm katılımcılar veya partnerler faaliyetlerdeki tüm risklerden haberdardırlar.
  • Rıza / Mutabakat (Consensual) : Bu risklerin ışığında, tüm katılımcı veya partnerlerin aklı başında (akılcı) bireyler olarak söz konusu faaliyete katılmak için ön onay (preliminary consent) vermiştir.
  • Kink : Söz konusu alternatif cinsel aktivite.

Safe, Sane and Consensual” (SSC), BDSM'yi vanilla toplumun önyargılarından ve damgalamalarından, istismar olarak görmelerinden ve toplum düzeyinde kabul edilebilir bir tanımlamaya sokmaya çalışmasının karşısında RACK, hiçbir şeyin % 100 güvenli olmadığını kabul etmesinden dolayı ondan farklıdır. Bir kişi için güvenli veya aklı başında olmanın, bir başkası açısından aynı şekilde olamayacağı ve bunun gibi soyut ve subjektif kavramların yeterli güven ve sağlıklı akılcılığı sağlayamayacağını kabul ederek, Edge Play (Uç, Sınır, Sınırları zorlayan BDSM Uygulamaları Ör:İğneler, medikal oyunlar vs.) faaliyetlerine daha ılımlı yaklaşır. RACK içinde "güvenli", "güvenli değil", "daha güvenli" ve "daha az güvenli" kavramları yoktur.

SSC' de neredeyse her şey istenildiği gibi yürütülebildiği için beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmak veya gard almak ihtiyacı daima ikinci planda kalır. Oysaki RACK, tehlikelerin bilincindedir ve sürekli gard pozisyonunu korur. Bir şeylerin ters gitme olasılığı daima vardır ve bu olasılık hazırlıklı olmayı gerektirir. BU şekilde bir bakış açısıyla bakıldığında RACK güvenilirliğin sorgulanabileceği bir alt zemin yaratmış ve potansiyel zararlı sonuçların yeniden tartışılmasına sebep olmuştur. Her iki yönerge ve felsefenin amacı güvenlik ve zararları en aza indirmek olsa da SSC temel olarak bireysel bağlılık eksenine odaklanır ve faaliyet öncesi müzakerelerle bu riski azaltmaya çalışırken, RACK riske, yani sonuca odaklanır.

RACK Nasıl Ortaya Çıktı

BDSM topluluğu içindeki grupların memnuniyetsizlikleri ve yetersiz gördükleri  SSC'ye karşı tepki olarak ortaya çıkmıştır. 1999 yılında, Gary Switch, EULGENELS Derneği'nin USENET üzerindeki “TES-Friends” listesinde RACK konusunu tartışmaya açtı. Karşıdan karşıya geçmenin bile %100 güvenli olmadığını ve BDSM faaliyetlerinin de olamayacağını vurguladı. Switch yazdığı yazıda BDSM'yi dağcılıkla kıyaslamış ve risk farkındalığına vurgu yapmıştı. Her ikisinde de risk, heyecanın önemli bir parçasıdır ve bu risk; çalışma, eğitim, teknik ve uygulama yoluyla en aza indirgenebilirdi.

[/rml_read_more]

(Toplam 811 kez görüldü, bugün 1 kez görüntülendi)
Tags:
0 Yorum

Bir Cevap Bırakın

İletişim

En kısa sürede cevap vereceğiz.

Gönderiliyor

İçerikler izinsiz alınamaz, kopyalanamaz. ©2020 BDSM Kültürü  |  Instagram  |  Twitter

New Report

Close

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account