itaatkar eğitimi

Kölenin performans değerlendirmesi, ortaya koyduğu hizmetin ne kadar iyi yapıldığına, efendinin  memnuniyeti ile ölçülür. Eğer bir köle efendisinin mülkü ise, o zaman mülk olarak bir değeri vardır. Bu değer onun efendisine  yaptığı hizmetle belirlenir. Köle eğitimi, bu performansı hizmete dayalı olarak değerlendirmeyi içerir.

Köle Hizmetinin iki bölümlü bir anlamı vardır; davranış ve zihin durumu.

A) Davranış:

Görevlendirilen görevini tamamlamak (tanımlanmış rutin işler ve emirleri yerine getirmek). Bu, köle olmanın en önemli parçasıdır. Kendisine bir emir veya görev verilir ise yaptığı faaliyeti durdurur ve emri yerine getirir.

Bir köle görevi tamamlamak için efendisi tarafından nasıl tamamlanacağına ilişkin bir yöntem belirlenmedi ise, gerçekleştirmek için gerekli olan tüm yargılama ve mantık ona aittir. Birçok köleye Efendiler tarafından farklı şekillerde yetki pozisyonları verilir. Köle efendisini memnun edecek en mantıklı şekilde görevini tamamlar. Köle olmak asla yargı veya mantığın kullanılmadığı anlamına gelmez.

B) Zihin Durumu:

Köle efendisine maksimum düzeyde yardım ve hizmet etmek için esnek, istekli ve kullanılabilir olmalıdır. İsteyerek görevlerini yerine getirebilecek mental düzeydeki bir kölenin bağlılığı/gerçek davranışı ise;
1) Tapınma - Sevgi / Hayranlık / Teslimiyet: Ona taparak onun efendisine yaptığı hizmet, kölenin  özverisini ve köleliğini göstermesinin bir yoludur. Aşk / Hayranlık / Teslimiyet sergileyen davranış budur. Efendisine  taparak, teslimiyetini, bağlılığını ve egemenliğine olan isteğini ifade eder. Ve bunu efendinin öğrettiği pozisyonlar ile gösterir.

2) Köleliğine bağlılık;

  • Zamanını, enerjisini ve efendisini hoşnut etmek ve köleliği için gerekli olan becerileri öğrenmek için gayret gösterme isteği.
  • Efendisine sadakat göstererek onun egemenliğini onurlandırır.

Köle eğitiminin değerlendirilebilen ve gözlemlenebilir amacı - hizmet:

Köle eğitiminin gözlemlenebilir amacı uygun hizmettir. Bir efendi, bir köleyi yalnızca onun beş duyusunun kendisine gösterdiği şeyle (somut deliller) haklı olarak yargılayabilir. Efendi, kölenin zihnine ve duygularını tam olarak değerlendiremez. Çünkü subjektif ve soyut kavramlardır. Bu sebeple köle efendisine somut sonuçlar göstermeli ve tamamen dürüst olmalıdır. Düşüncelerini duyamaz ya da köle hissettiğinde duygularını hissedemez. Sadece davranışını gözlemleyebilir ve gördükleri hakkında bir sonuca varabilir. Uygun davranış sergilemek, bir kölenin akıl durumunu efendisine göstermesinin en iyi yoludur.

Birçok efendi yazılı protokollerin ve kuralların kullanımını önemser. Hedefi olan bir eğitimde, neyin beklendiğini ayrıntılarıyla anlatan somut yazılı belgeler verir ve köleden ne beklendiğini istediği ölçüde anlatır. Bu eğitimin ilk aşamalarında özellikle yararlıdır. Eğitimli ve uygulanabilir bir standart sağlamak, olumlu davranışı teşvik eder ve genel hizmeti geliştirir. Aynı zamanda motivasyonlarını yönlendirmeye de yardımcı olur.

Hedef, bir köleyi şimdiki davranışından başlayarak Efendisine daha iyi hizmet edebilmesine olanak tanıyan davranışlara dönüştürmek ise, yazılı talimatlar çok önemlidir. Bu, bir efendinin sistemli bir planı olduğunu ve ondan ne tür bir davranış istediğinin farkında olduğunu gösterir. Durum buysa, kurallar sık ​​sık değişmemelidir.

Bir köle hizmetinin değerlendirilmesi, en iyi efendi ve köle tarafından bilinen standartlara göre yapılabilir ve yapılmalıdır da. Bir değerlendirme planı, hizmet olarak tanımlanan maddelerin tamamı dönemsel yapılabileceği gibi, bir genel değerlendirme yapmakta kölenin gelişimini ve var ise eksik/hatalarını gözleyebilmek için de oldukça yararlı olacaktır.

Bir köle yetiştirmek, onu Efendiye hizmet etmek için yeniden eğitmek ve yeniden sosyalleştirmek için kullanılan bir süreçtir. Köle, köleliğinin kurallarında nasıl davranması ve sosyalleşmesi gerektiği konularında da net bir şekilde eğitilmelidir.

Tags:
0 Yorum

Bir Cevap Bırakın

İçerikler izinsiz alınamaz, kopyalanamaz. ©2021 BDSM Kültürü  |  Instagram  |  Twitter

New Report

Close

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account

Üyelik Sözleşmesi
Herkesin topluluğumuza katılma ve görüşlerini ve bilgilerini sınırsızca paylaşma gücüne sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda BDSM Kültürü topluluğun tüm üyelerini korumak amacıyla sonsuz bir özgürlükten ziyade, başkalarının sınırlarını ihlal etmeyecek özgürlük tanımını kabul eder. BDSM Kültürü Kuralları, Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları toplu halde, kullanıcıların BDSM Kültürü\\\'nün hizmetlerine, etkinliklerine, performanslarına erişim ve kullanımının tabi olduğu \\\"BDSM Kültürü Kullanıcı Sözleşmesi\\\"ni meydana getirir. BDSM Kültürü\\\'nün online hizmetlerini kullanan, etkinliklerine, sosyal buluşmalarına, munchlarına erişen / katılan veya bu hizmetleri kullanan herkes BDSM Kültürü Kuralları\\\'nda açıklanan politikalara uymak zorundadır. Aksi halde, BDSM Kültürü, kendi çatısı altındaki topluluk üyelerini korumak için aşağıda belirtilen temel olay durumlarında, söz konusu yaptırımları uygulayabilir:
  • Topluluk üyelerinden herhangi birisi hakkında asılsız, dayanaksız veya ispatsız suçlamalarda bulunmak durumunda BDSM Kültürü tüm sosyal ve online etkinliklerine katılımınız engellenir.
  • Online veya fiziksel herhangi bir etkinlik, sosyal bir buluşmada herhangi birini taciz etmek, beden, inanç, cinsiyet, ırk, oryantasyon pozitif görüşlerimizin karşıtı bir tavır sergileyen ve rahatsızlık verenler etkinliklerimizden veya online hizmetlerimizden daimi bir şekilde men edilir.
  • Kendisi hakkında hatalı, aldatıcı bilgi verenler veya verdiğinden şüphe duyulanlardan bilgilerinin doğrulanması istenebilir
  • Online hizmetlerimizde mesajlaşma yoluyla taciz, tehdit, saldırı gibi davranışlar  sonucunda hesabınız blok edilir ve blok süresince herhangi bir etkinliğe katılmanız engellenir.
  • Topluluk içinde üyelerle session, organizasyon, seans başlıkları altında ticari amaç güden kişiler BDSM Kültürünün tüm etkinlik ve hizmetlerinden uzaklaştırılır.
  • Topluluk üyelerinden herhangi birine zarar verecek her türlü eylem kınanır ve zarar gören kişinin şikayetleri doğrultusunda gerekli yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlara kişilerle müzakere edilerek karar verilir.
Zaman zaman bu Kuralları değiştirmemiz gerekebileceğini ve değişiklik hakkımızı her zaman saklı tuttuğumuzu lütfen unutmayın.

İçerik Sınırları ve BDSM Kültürü Hizmetlerinin Kullanımı

BDSM Kültürü başkasına ait görseli kendisininmiş gibi kullanan, bundan ticari veya bireysel kazanç elde etmek isteyen herkese karşı mesafeli davranır ve bunların gerçekleşmesi durumunda uyarılarak kaldırılması veya düzeltilmesi istenir. Kaldırılmadı ve düzeltilmedi ise hesabı askıya alınır. Başkalarına ait ve telif haklarıyla korunan içeriklere izin verilmez. Politika, siyaset ve din gibi konularda, başkalarının fikirlerine saygı duymayan, inanç özgürlüklerinin karşıtı beyanatlar veren veya yazan kim olursa olsun hesabı belirli bir süre askıya alınır ve gerekmesi halinde kapatılır.

Yasa dışı faaliyetler

Hizmetlerimiz, etkinliklerimiz, yasa dışı amaçlarla veya yasa dışı etkinliklerin sürdürülmesi için kullanılamaz. BDSM Kültürü ve etkinliklerini bir zemin olarak kullanarak, bu davranışları sergileyen kişi veya kişiler hakkında gerekli mercilere bilgi verilir ve takip edilir.

Ele geçirilen içeriğin dağıtılması

Kişisel bilgiler içeren, ele geçirme yoluyla ulaşılan ve insanları zarara veya tehlikeye uğratması muhtemel ya da ticari sırlar bulunduran içerikleri doğrudan dağıtmak üzere hizmetlerimizin veya etkinliklerimizin kullanılmasına izin vermeyiz. Ele geçirilen içeriğin doğrudan dağıtılması, bu içeriğin internette veya sitemizde yayınlanması ya da başka web sitelerinde barındırılan ele geçirilmiş içeriğe doğrudan bağlantı verilmesi anlamına gelir.

Etkinliklere Katılım

BDSM Kültürü etkinliklerine, kayıtlı her üye katılabilir. Etkinliklere katılmak için ilk kez başvuran her hesap titizlikle incelenir ve gerekli olması durumunda telefon veya yüz yüze görüşme talep edilerek topluluğun diğer üyelerinin güvenliği sağlanmaya çalışılır. Bu şartı kabul etmeyen hesaplar askıya alınır veya bloklanır. Etkinlikler herhangi bir sosyal buluşmadan farklı değildir. İnsanların tanışmaları, gündemdeki konulardan konuşmaları, birlikte bir şeyler içilmesi hedeflenmiştir. Farklı beklentilerle bu buluşmalara katıldığı tespit edilen veya topluluk üyelerimizden birinin güvenlik endişeleri oluşması durumunda, şikayetler dikkatlice incelenir ve taraflara bildirilir.

Taciz İçeren Davranışlar

Birini hedef alarak taciz eden ya da rahatsızlık veren davranışlarda bulunamaz veya başkalarını buna teşvik edemezsiniz. Başka birine sataşma, tehdit etme veya susturmaya yönelik teşebbüsleri taciz içeren davranış olarak kabul ediyoruz. Karalama veya benzer bir dil kullanan, kişiyi hedef alan aşırı agresif hakaretlere karşı oldukça hassasız. Bazı kişiler belirli ifadeleri saldırgan olarak değerlendirse de aşağılayıcı ifadelerin kullanıldığı her durumda önlem almayacağımızı lütfen unutmayın. [kleo_divider type=\"full|long|double|short\" double=\"yes|no\" position=\"center|left|right\" text=\"\" class=\"\" id=\"\"]
Üyelik sözleşmesini kabul ediyorum