Bir köle uygun davranış sergilemek ve düzgün bir şekilde hizmet edebilmek için itaatkar olmalıdır. İtaat, BDSM yaşam tarzında, kölenin zihin ve bedeninin efendisinin iradesine ve kurallarına göre davranmasını kapsar. İtaatkâr olma, onun otorite figürüne (efendi) uyma ve onun için seçebileceği herhangi bir kısıtlama veya kontrole tabi olma durumudur. Kölenin uygun zihinsel değerlendirmeleri ve psikolojik gelişimi kusursuz bir itaat şablonu için kesinlikle gereklidir.

“İtaat” köle eğitimi sırasında öğrenilir:

Köleye itaat etmeyi etkili bir köle haline gelmek için öğretmeli, genişletilmeli ve uygulanmalıdır. Köle tarafında bilinçli bir tercih içeren bir zihniyet oluşturulmalı ve gerekiyorsa yeniden programlanmalıdır..
Disiplin, Efendinin uygun davranış ve itaati öğretmek için uyguladığı eğitimdir. Disiplin talimat ve egzersiz/uygulamalarla pekiştirilir; Fiziksel, zihinsel veya ahlaki eğitim süreçleri ile de genişletilir. Disiplin/itaat eğitiminin temel amacı kölenin efendisine uygun davranışların dışına çıktığında sonuçlarının olacağı kavramıdır.
Ceza, işte bu hatalı davranışların düzeltilmesini amaçlar ve uygulanır. Fransız Filozof “Simone Weil” in de dediği gibi “Ceza, işlenen kabahat ile ölçülü olmalıdır”. Ölçüsüz ceza sadece şiddeti tetikler ve bu bir vampirin kan kokusu alması gibi sizi de deforme eder.

Köle bir hata yaptığında;

  1. Köleye, bu durumdan memnun olmadığınızı gösterin.
  2. Davranışın kabul edilemez olduğunu ve eylemlerinin sonuçlarının olduğunu gösterin.
  3. Uygun davranışın ne olduğunu anlatıp bu şekilde davranmasını motive edin
Köleye verilen Ceza, kasıtlı veya kötü niyetli davranışlarının sonucunda olmalıdır:
Disiplin ve ceza terimleri çoğu kez karıştırılır. İki farklı terim çok ince ve hassas farklılıklarla ayrılır. Bunu sakın unutmayın. Disipline etmek kölenin kurallara uymasını sağlamak amacıyla eğitim ve tekrarlar demektir. Oysaki ceza bu tekrar ve eğitime rağmen kurallara uymamak sonucunda ortaya çıkan koşullardır.
Köle, efendisine  yaptığı hizmetten sorumludur ve hizmeti kurallar ile belirlenmiş çerçevede yapar. Küçük hatalar karşısında disipline etmek için aşağılama, yalnızlaştırma gibi duygusal etkisi yüksek şeyleri seçin.
Köle eğitimi, özgürlüklerini efendisine verme sürecidir. Tam itaat bu sürecin bir parçasıdır. Tamamen vermeyi ve bunun ne anlama geldiğini kölenin öğrenmesi gerekir. Bir efendi / köle ilişkisinin gelişmesi için köle Efendisine  itaat etmek zorundadır.
Tags:
0 Yorum

Bir Cevap Bırakın

İçerikler izinsiz alınamaz, kopyalanamaz. ©2021 BDSM Kültürü  |  Instagram  |  Twitter

New Report

Close

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account

Üyelik Sözleşmesi
Herkesin topluluğumuza katılma ve görüşlerini ve bilgilerini sınırsızca paylaşma gücüne sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda BDSM Kültürü topluluğun tüm üyelerini korumak amacıyla sonsuz bir özgürlükten ziyade, başkalarının sınırlarını ihlal etmeyecek özgürlük tanımını kabul eder. BDSM Kültürü Kuralları, Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları toplu halde, kullanıcıların BDSM Kültürü\\\'nün hizmetlerine, etkinliklerine, performanslarına erişim ve kullanımının tabi olduğu \\\"BDSM Kültürü Kullanıcı Sözleşmesi\\\"ni meydana getirir. BDSM Kültürü\\\'nün online hizmetlerini kullanan, etkinliklerine, sosyal buluşmalarına, munchlarına erişen / katılan veya bu hizmetleri kullanan herkes BDSM Kültürü Kuralları\\\'nda açıklanan politikalara uymak zorundadır. Aksi halde, BDSM Kültürü, kendi çatısı altındaki topluluk üyelerini korumak için aşağıda belirtilen temel olay durumlarında, söz konusu yaptırımları uygulayabilir:
  • Topluluk üyelerinden herhangi birisi hakkında asılsız, dayanaksız veya ispatsız suçlamalarda bulunmak durumunda BDSM Kültürü tüm sosyal ve online etkinliklerine katılımınız engellenir.
  • Online veya fiziksel herhangi bir etkinlik, sosyal bir buluşmada herhangi birini taciz etmek, beden, inanç, cinsiyet, ırk, oryantasyon pozitif görüşlerimizin karşıtı bir tavır sergileyen ve rahatsızlık verenler etkinliklerimizden veya online hizmetlerimizden daimi bir şekilde men edilir.
  • Kendisi hakkında hatalı, aldatıcı bilgi verenler veya verdiğinden şüphe duyulanlardan bilgilerinin doğrulanması istenebilir
  • Online hizmetlerimizde mesajlaşma yoluyla taciz, tehdit, saldırı gibi davranışlar  sonucunda hesabınız blok edilir ve blok süresince herhangi bir etkinliğe katılmanız engellenir.
  • Topluluk içinde üyelerle session, organizasyon, seans başlıkları altında ticari amaç güden kişiler BDSM Kültürünün tüm etkinlik ve hizmetlerinden uzaklaştırılır.
  • Topluluk üyelerinden herhangi birine zarar verecek her türlü eylem kınanır ve zarar gören kişinin şikayetleri doğrultusunda gerekli yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlara kişilerle müzakere edilerek karar verilir.
Zaman zaman bu Kuralları değiştirmemiz gerekebileceğini ve değişiklik hakkımızı her zaman saklı tuttuğumuzu lütfen unutmayın.

İçerik Sınırları ve BDSM Kültürü Hizmetlerinin Kullanımı

BDSM Kültürü başkasına ait görseli kendisininmiş gibi kullanan, bundan ticari veya bireysel kazanç elde etmek isteyen herkese karşı mesafeli davranır ve bunların gerçekleşmesi durumunda uyarılarak kaldırılması veya düzeltilmesi istenir. Kaldırılmadı ve düzeltilmedi ise hesabı askıya alınır. Başkalarına ait ve telif haklarıyla korunan içeriklere izin verilmez. Politika, siyaset ve din gibi konularda, başkalarının fikirlerine saygı duymayan, inanç özgürlüklerinin karşıtı beyanatlar veren veya yazan kim olursa olsun hesabı belirli bir süre askıya alınır ve gerekmesi halinde kapatılır.

Yasa dışı faaliyetler

Hizmetlerimiz, etkinliklerimiz, yasa dışı amaçlarla veya yasa dışı etkinliklerin sürdürülmesi için kullanılamaz. BDSM Kültürü ve etkinliklerini bir zemin olarak kullanarak, bu davranışları sergileyen kişi veya kişiler hakkında gerekli mercilere bilgi verilir ve takip edilir.

Ele geçirilen içeriğin dağıtılması

Kişisel bilgiler içeren, ele geçirme yoluyla ulaşılan ve insanları zarara veya tehlikeye uğratması muhtemel ya da ticari sırlar bulunduran içerikleri doğrudan dağıtmak üzere hizmetlerimizin veya etkinliklerimizin kullanılmasına izin vermeyiz. Ele geçirilen içeriğin doğrudan dağıtılması, bu içeriğin internette veya sitemizde yayınlanması ya da başka web sitelerinde barındırılan ele geçirilmiş içeriğe doğrudan bağlantı verilmesi anlamına gelir.

Etkinliklere Katılım

BDSM Kültürü etkinliklerine, kayıtlı her üye katılabilir. Etkinliklere katılmak için ilk kez başvuran her hesap titizlikle incelenir ve gerekli olması durumunda telefon veya yüz yüze görüşme talep edilerek topluluğun diğer üyelerinin güvenliği sağlanmaya çalışılır. Bu şartı kabul etmeyen hesaplar askıya alınır veya bloklanır. Etkinlikler herhangi bir sosyal buluşmadan farklı değildir. İnsanların tanışmaları, gündemdeki konulardan konuşmaları, birlikte bir şeyler içilmesi hedeflenmiştir. Farklı beklentilerle bu buluşmalara katıldığı tespit edilen veya topluluk üyelerimizden birinin güvenlik endişeleri oluşması durumunda, şikayetler dikkatlice incelenir ve taraflara bildirilir.

Taciz İçeren Davranışlar

Birini hedef alarak taciz eden ya da rahatsızlık veren davranışlarda bulunamaz veya başkalarını buna teşvik edemezsiniz. Başka birine sataşma, tehdit etme veya susturmaya yönelik teşebbüsleri taciz içeren davranış olarak kabul ediyoruz. Karalama veya benzer bir dil kullanan, kişiyi hedef alan aşırı agresif hakaretlere karşı oldukça hassasız. Bazı kişiler belirli ifadeleri saldırgan olarak değerlendirse de aşağılayıcı ifadelerin kullanıldığı her durumda önlem almayacağımızı lütfen unutmayın. [kleo_divider type=\"full|long|double|short\" double=\"yes|no\" position=\"center|left|right\" text=\"\" class=\"\" id=\"\"]
Üyelik sözleşmesini kabul ediyorum