Adler 1870 senesinde, 6 çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak( bir ağabeyi ve bir ablası vardı) Viyana’da dünyaya gelmiştir. Adler’in, çocukluk yıllarında korkak ve kırılgan bir karakter yapısı vardı. Ses tellerinde meydana gelen problemlerden kaynaklı kekemelik yaşamasıyla birlikte, raşitizm problemi yaşamış ve henüz beş yaşında zatürreye yakalanmıştır.

1895 yılında Viyana Üniversitesi’nden tıp doktoru derecesi almıştır. 1897 yılında Raissa Timofejewna ile evlenmiş ve dört çocukları olmuştur. Adler kısa bir süre Avusturya ordusunda görev almıştır. Adler, Freud ile dokuz yıl birlikte çalışmalarının ardından 1911 yılında istifa etmiştir. (Böylece Freud’la yollarını ayıran ilk psikanalitik grup üyesi olmuştur.) Birkaç üyenin de Adler’e katılmasının ardından adını ilk olarak “Serbest Psikanalitik Araştırma Topluluğu” olarak koydukları bir grup oluşturmuşlardır. İlerleyen zamanda topluluğun adı Adler tarafından “Bireysel Psikoloji” şeklinde değiştirilmiştir.

“Adler ve Freud’un tartışmalarının ana konusu, insan davranışının birincil motivasyonu bakımındandı: Freud için bu haz ve zevk iken, Adler bunun nedenini kişiler arası/ sosyal olarak görüyordu.”(Murdock, 2016: 107).

 

1920’li yıllarda Viyana’da öncülük ettiği pek çok deneyin sonucu “pedagojik konsültasyon merkezleri”nin açılmasında rol oynamıştır. Adler’in bireysel psikoloji düşüncesinin içeriği hümanisttir ve eğitim bilimini içermektedir.

“İnsanın topluma yönelişi, sonradan kazanılmış değil, doğuştan diyerek kuramını biyolojik bir temel üzerine oturtmuştur.Toplumsal ilgiye ve kişiler arası ilişkilere önem vermesinden dolayı, fenomenolojik yaklaşımın öncüsü olarak kabul edilir.”(Altıntaş,1992:50).

Kuramının Temel Felsefesi:

Adler, ilk sosyal yapılandırmacılardandır. Bireylerde “sosyal ilgi” ve “aşağılık duygusu eğilimi”nin doğuştan var olduğunu, bireyin bu var olan iki gücü dengeleyebilme biçiminin ise bireyin psikolojik dünyasının nasıl olduğunu belirleyebilmede yardımcı olduğunu dile getirmektedir. Adler’in Bireysel Psikoloji Kuramında üzerinde durulan bir diğer konu ise “bütüncüllük”tür. Bütüncüllük konusunda, duygu-düşünce-davranış üçlüsünün bir arada değerlendirilmesi gerektiği ve bilinçlilik-bilinçsizlik kavramlarının duygu ve düşüncelerden etkilendiği söylenmektedir.
Adler, kalıtım ve çevrenin etkileri olarak şunları söylemiştir:

“Bireyin dışarıyla olan ilişkisini belirleyen ne kalıtım ne de çevredir. Kalıtım ona sadece belirli yetenekleri sağlar. Çevre de, sadece belirli izlenimler edinmesini sağlar. Yetenekleri ve izlenimleri, bireyin bunları yaşama şekli, yani bu deneyimlerden ne yorumlamalar yaptığı; onun yaşama ilişkin tutumlarını kendi “yaratıcılığı” ile inşa ederken kullanacağı tuğlalarıdır. Tuğlaları kendine özgü olarak kullanır veya başka bir deyişle dış dünya ile olan ilişkisini onun yaşama karşı olan tutumu belirler.”(Murdock, 2016:110).

Kuramının Temel Kavramları:

  • Yaşam stili: Kişinin çocukluk yıllarında gerçekleştirmiş olduğu etkileşimlerin ardından özgün davranışlar oluşturmasıdır. - Sosyal ilgi: Kişinin kendisini sosyal beraberlik içerisinde algılamasıdır.
  • Aşağılık kompleksi: “ Bireyin ana-babasının kendi hakkında oluşturduğu olumsuz yargılara inanarak kendini herkesten aşağı bir varlık olarak hissetmesidir. Çocukluğundaki bu yargı ileri yaşam dönemlerinde de devam edebilir.” (Altıntaş, 1992: 51).
  • Üstünlük çabası: Doğada var olan her varlığın negatif durumdan pozitif duruma geçiş çabasıdır.
  • Doğum sırası: Adler bu kavrama değinen ilk kuramcıdır. Kişinin kaçıncı çocuk olduğu, diğer çocukların onun hayatını nasıl etkilediği, anne-babayla olan ilişkilerini nasıl etkilediği, bugünkü sorununa bunun nasıl yansıdığı doğum sırasının incelenmesi açısından önemlidir.

Adleryan Terapinin Doğası:

Terapötik sürecin dört safhası vardır ve safhalar doğrusal bir sırada gerçekleşmez, danışanın ihtiyacına göre adımlar değişebilir. Adımlar şu şekildedir:
1) İlişkinin kurulması aşaması: Bu aşamada danışanı anlamak, danışana süreci bırakmak, biraz daha uzman gibi durmaktan çok; danışana yakın, arkadaş ilişkisi gibi paralel bir ilişki kurularak terapötik ortam oluşturuluyor.
2) Danışanın yaşam stilini ve davranış öykülerini anlamak için işbirliği yapılması aşaması: Bu aşamada, danışanın ilk anılarına bağlı olarak çocukluk döneminde geliştirdiği özellikler ve çocukluk döneminde belirlediği yaşam hedeflerinin, yaşam tarzının neler olduğu incelenebilir.
3) Yararlı ve yararsız yaşam stiliyle ilgili olarak içgörü/ farkındalık geliştirme aşaması: Bu aşamada danışanın seçimlerini yapmak üzere hangi yolları seçtiğinin incelenmesi ve bunlar içerisinde işe yarayanlar ya da yararsız olanlar neler, bunları gözlemleyip danışanın da bunları fark etmesine yardım edilebilir.
4) Yeniden seçimler yapmasına yardımcı olma, yeniden yönlendirme ve yeniden eğitim aşaması: Bu aşama; danışanın içgörü kazanıp neyi yanlış, neyi doğru yaptığı konusunda ayrıma gidip farkındalık kazandıktan sonra uygulanacak bir aşamadır.
Tags:
0 Yorum

Bir Cevap Bırakın

İçerikler izinsiz alınamaz, kopyalanamaz. ©2021 BDSM Kültürü  |  Instagram  |  Twitter

New Report

Close

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account

Üyelik Sözleşmesi
Herkesin topluluğumuza katılma ve görüşlerini ve bilgilerini sınırsızca paylaşma gücüne sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda BDSM Kültürü topluluğun tüm üyelerini korumak amacıyla sonsuz bir özgürlükten ziyade, başkalarının sınırlarını ihlal etmeyecek özgürlük tanımını kabul eder. BDSM Kültürü Kuralları, Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları toplu halde, kullanıcıların BDSM Kültürü\\\'nün hizmetlerine, etkinliklerine, performanslarına erişim ve kullanımının tabi olduğu \\\"BDSM Kültürü Kullanıcı Sözleşmesi\\\"ni meydana getirir. BDSM Kültürü\\\'nün online hizmetlerini kullanan, etkinliklerine, sosyal buluşmalarına, munchlarına erişen / katılan veya bu hizmetleri kullanan herkes BDSM Kültürü Kuralları\\\'nda açıklanan politikalara uymak zorundadır. Aksi halde, BDSM Kültürü, kendi çatısı altındaki topluluk üyelerini korumak için aşağıda belirtilen temel olay durumlarında, söz konusu yaptırımları uygulayabilir:
  • Topluluk üyelerinden herhangi birisi hakkında asılsız, dayanaksız veya ispatsız suçlamalarda bulunmak durumunda BDSM Kültürü tüm sosyal ve online etkinliklerine katılımınız engellenir.
  • Online veya fiziksel herhangi bir etkinlik, sosyal bir buluşmada herhangi birini taciz etmek, beden, inanç, cinsiyet, ırk, oryantasyon pozitif görüşlerimizin karşıtı bir tavır sergileyen ve rahatsızlık verenler etkinliklerimizden veya online hizmetlerimizden daimi bir şekilde men edilir.
  • Kendisi hakkında hatalı, aldatıcı bilgi verenler veya verdiğinden şüphe duyulanlardan bilgilerinin doğrulanması istenebilir
  • Online hizmetlerimizde mesajlaşma yoluyla taciz, tehdit, saldırı gibi davranışlar  sonucunda hesabınız blok edilir ve blok süresince herhangi bir etkinliğe katılmanız engellenir.
  • Topluluk içinde üyelerle session, organizasyon, seans başlıkları altında ticari amaç güden kişiler BDSM Kültürünün tüm etkinlik ve hizmetlerinden uzaklaştırılır.
  • Topluluk üyelerinden herhangi birine zarar verecek her türlü eylem kınanır ve zarar gören kişinin şikayetleri doğrultusunda gerekli yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlara kişilerle müzakere edilerek karar verilir.
Zaman zaman bu Kuralları değiştirmemiz gerekebileceğini ve değişiklik hakkımızı her zaman saklı tuttuğumuzu lütfen unutmayın.

İçerik Sınırları ve BDSM Kültürü Hizmetlerinin Kullanımı

BDSM Kültürü başkasına ait görseli kendisininmiş gibi kullanan, bundan ticari veya bireysel kazanç elde etmek isteyen herkese karşı mesafeli davranır ve bunların gerçekleşmesi durumunda uyarılarak kaldırılması veya düzeltilmesi istenir. Kaldırılmadı ve düzeltilmedi ise hesabı askıya alınır. Başkalarına ait ve telif haklarıyla korunan içeriklere izin verilmez. Politika, siyaset ve din gibi konularda, başkalarının fikirlerine saygı duymayan, inanç özgürlüklerinin karşıtı beyanatlar veren veya yazan kim olursa olsun hesabı belirli bir süre askıya alınır ve gerekmesi halinde kapatılır.

Yasa dışı faaliyetler

Hizmetlerimiz, etkinliklerimiz, yasa dışı amaçlarla veya yasa dışı etkinliklerin sürdürülmesi için kullanılamaz. BDSM Kültürü ve etkinliklerini bir zemin olarak kullanarak, bu davranışları sergileyen kişi veya kişiler hakkında gerekli mercilere bilgi verilir ve takip edilir.

Ele geçirilen içeriğin dağıtılması

Kişisel bilgiler içeren, ele geçirme yoluyla ulaşılan ve insanları zarara veya tehlikeye uğratması muhtemel ya da ticari sırlar bulunduran içerikleri doğrudan dağıtmak üzere hizmetlerimizin veya etkinliklerimizin kullanılmasına izin vermeyiz. Ele geçirilen içeriğin doğrudan dağıtılması, bu içeriğin internette veya sitemizde yayınlanması ya da başka web sitelerinde barındırılan ele geçirilmiş içeriğe doğrudan bağlantı verilmesi anlamına gelir.

Etkinliklere Katılım

BDSM Kültürü etkinliklerine, kayıtlı her üye katılabilir. Etkinliklere katılmak için ilk kez başvuran her hesap titizlikle incelenir ve gerekli olması durumunda telefon veya yüz yüze görüşme talep edilerek topluluğun diğer üyelerinin güvenliği sağlanmaya çalışılır. Bu şartı kabul etmeyen hesaplar askıya alınır veya bloklanır. Etkinlikler herhangi bir sosyal buluşmadan farklı değildir. İnsanların tanışmaları, gündemdeki konulardan konuşmaları, birlikte bir şeyler içilmesi hedeflenmiştir. Farklı beklentilerle bu buluşmalara katıldığı tespit edilen veya topluluk üyelerimizden birinin güvenlik endişeleri oluşması durumunda, şikayetler dikkatlice incelenir ve taraflara bildirilir.

Taciz İçeren Davranışlar

Birini hedef alarak taciz eden ya da rahatsızlık veren davranışlarda bulunamaz veya başkalarını buna teşvik edemezsiniz. Başka birine sataşma, tehdit etme veya susturmaya yönelik teşebbüsleri taciz içeren davranış olarak kabul ediyoruz. Karalama veya benzer bir dil kullanan, kişiyi hedef alan aşırı agresif hakaretlere karşı oldukça hassasız. Bazı kişiler belirli ifadeleri saldırgan olarak değerlendirse de aşağılayıcı ifadelerin kullanıldığı her durumda önlem almayacağımızı lütfen unutmayın. [kleo_divider type=\"full|long|double|short\" double=\"yes|no\" position=\"center|left|right\" text=\"\" class=\"\" id=\"\"]
Üyelik sözleşmesini kabul ediyorum