Aslında terminolojinin gelişiminde Master / Mistress kelimesi yurt dışında, Türkçe'de olduğu gibi geniş bir yelpaze ve açılıma olanak vermeyen dillerin zorunlu kıldığı şekilde farklılaşmış, kimi yerlerde "Efendi" anlamında da kullanılmıştır. Oysaki BDSM'in gelişim sürecinde master; üstad, öğretici, öğretmen veya aktaran olarak kullanılmaktaydı. Bu ilk noktasından bakıldığında Usta / Çırak ilişkisi dinamik ve çırağın gelişimi ile belli bir seviyeye gelmesini amaçlayan rol olarak görünmekteydi. Top veya Dominant kişiliği vurgulamak için master kelimesi bu anlamıyla yetersiz kaldığından bazı çevreler daha sonraları "Sir, Lord vs." gibi kelimelerin top, dominant karakter ve ilişki tipini daha iyi vurgulayacağında hemfikir oldular. Bu kavramlar günümüzde daha belirgin ve oldukça geçerlidir.

Bir mentor ilişkisi tarafından ve kelimenin asli yapısıyla yola çıktığımızda bu ilişki bir BDSM sahnesinde dolaylı ve doğrudan bulunabilir. Süreç içerisinde Top rolünde olanlar başlangıçta çırak olarak başladıkları bu tip ilişkilerde, hizmet edebilir, verilen ödevleri yerine getirebilir ve ilerleyen dönemlerde bir major-domo veya köle eğitmeni (slave trainer), köle sahibi (slave handler - owner) olarak anılabilirler.

Master - Mistress Arketipine Genel Bakış

Bir Master / Mistress en belirgin dominant arketiplerindendir. Onların itaatkâr / köleleriyle 7/24 ilişki kurma ve yaşamlarının tüm yönlerini kontrol etme olasılıkları daha yüksektir. İstisnalar müzakereyle ve sınırlarla elbette her zaman belirlenir.

Kölelerini istedikleri gibi hizmet etmeleri için eğitir ve yönlendirirler. Bu, ev işleri olabileceği gibi cinsel ihtiyaçları da kapsayabilir. Kimi master ve mistress'ler kölelerinin / itaatkârlarının yaptığı her şeyi kontrol etmeyi, yemek yeme, banyo ve diğer sıradan eylemleri günlük yaşam koşulları içinde planlamayı severler.

Tabii ki, tüm bunlar önceden müzakere edilen sınır ve çerçevede yapılır.  Kölenin rahatsızlığını ifade etmesinin ve bir şey yapmak istemediğinde hayır demesinin yolları bu müzakereler sırasında belirlenir. Bir Master / Mistress kölelerinin sosyal yaşamını düşünür, onları başarı için teşvik eder ve asla güvenli olmayan, aralarındaki güven ve kontrolün doğasını kullanarak istemedikleri hiçbir şeyi yaptırmaz.

Hangi Arketip İle En İyi Uyumu Sağlarlar

Master - Mistress arketipi, diğer BDSM arketipleri içerisinde en çok sorumluluk ve toptan bir güç değişimi (TPE) isteyen arketiptir. Tam bir kontrol ve hakimiyet kurmak istemeleri, derin bir bağ ve güven gerekliliğini ortaya çıkarır. Bir çok farklı türü olabileceği için bir tek uygun arketip belirlemek olanaksızdır. Bu sebeple aşağıda bunlardan ikisini açıklamayı uygun bulduk. Buna rağmen bu arketip köle/slave arketipinin en iyi eşleşeceği tek arketiptir.

Master, Mistress (Usta) /  Apprentice (Çırak)

Usta / çırak (apprentice) ilişkisinin temel amacı, bilgi ve deneyimleri güvenli bir alanda aktarmak, belli sahneleri paylaşarak deneyim kazandırmak anlamına gelir. Bir Master / Mistress (usta)'ın çırak olarak başlayacağı ilişki tipinin sonuçları, çırağın yeterlilikleri ile doğru orantılı gelişi ve değişir. Çırak öğrendikçe rolünde daha yetkin bir seviyeye, ilişkisinde daha kararlı ve bilinçli bir duruma gelir. Master / Mistress arketipinin bu özelliği, öğrenmek isteyenlerin doğru kişilerden bilgi edinmek istemesiyle eşleşir ve çırak olmak isteyen her role sahip bireylerle eşleşebilir. Daha önceden yayınladığımız BDSM Çatısı Altında "Mentor" İlişkisi makalesini okumanızı öneririz.

Master (Hizmet Edilen / Yöneten )  / Servant (Hizmetçi)

Master, Mistress arketipinin kapsadığı geniş bir çerçeve olabilir. Hizmet etmekten haz alan ve bu alanda eğitilmek isteyen bireylerin en iyi eşleştikleri, hizmet ederken eğitebileceklerini düşündükleri arketip Master veya Mistress'tir.

Tags:
0 Yorum

Bir Cevap Bırakın

İçerikler izinsiz alınamaz, kopyalanamaz. ©2021 BDSM Kültürü  |  Instagram  |  Twitter

New Report

Close

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account

Üyelik Sözleşmesi
Herkesin topluluğumuza katılma ve görüşlerini ve bilgilerini sınırsızca paylaşma gücüne sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda BDSM Kültürü topluluğun tüm üyelerini korumak amacıyla sonsuz bir özgürlükten ziyade, başkalarının sınırlarını ihlal etmeyecek özgürlük tanımını kabul eder. BDSM Kültürü Kuralları, Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları toplu halde, kullanıcıların BDSM Kültürü\\\'nün hizmetlerine, etkinliklerine, performanslarına erişim ve kullanımının tabi olduğu \\\"BDSM Kültürü Kullanıcı Sözleşmesi\\\"ni meydana getirir. BDSM Kültürü\\\'nün online hizmetlerini kullanan, etkinliklerine, sosyal buluşmalarına, munchlarına erişen / katılan veya bu hizmetleri kullanan herkes BDSM Kültürü Kuralları\\\'nda açıklanan politikalara uymak zorundadır. Aksi halde, BDSM Kültürü, kendi çatısı altındaki topluluk üyelerini korumak için aşağıda belirtilen temel olay durumlarında, söz konusu yaptırımları uygulayabilir:
  • Topluluk üyelerinden herhangi birisi hakkında asılsız, dayanaksız veya ispatsız suçlamalarda bulunmak durumunda BDSM Kültürü tüm sosyal ve online etkinliklerine katılımınız engellenir.
  • Online veya fiziksel herhangi bir etkinlik, sosyal bir buluşmada herhangi birini taciz etmek, beden, inanç, cinsiyet, ırk, oryantasyon pozitif görüşlerimizin karşıtı bir tavır sergileyen ve rahatsızlık verenler etkinliklerimizden veya online hizmetlerimizden daimi bir şekilde men edilir.
  • Kendisi hakkında hatalı, aldatıcı bilgi verenler veya verdiğinden şüphe duyulanlardan bilgilerinin doğrulanması istenebilir
  • Online hizmetlerimizde mesajlaşma yoluyla taciz, tehdit, saldırı gibi davranışlar  sonucunda hesabınız blok edilir ve blok süresince herhangi bir etkinliğe katılmanız engellenir.
  • Topluluk içinde üyelerle session, organizasyon, seans başlıkları altında ticari amaç güden kişiler BDSM Kültürünün tüm etkinlik ve hizmetlerinden uzaklaştırılır.
  • Topluluk üyelerinden herhangi birine zarar verecek her türlü eylem kınanır ve zarar gören kişinin şikayetleri doğrultusunda gerekli yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlara kişilerle müzakere edilerek karar verilir.
Zaman zaman bu Kuralları değiştirmemiz gerekebileceğini ve değişiklik hakkımızı her zaman saklı tuttuğumuzu lütfen unutmayın.

İçerik Sınırları ve BDSM Kültürü Hizmetlerinin Kullanımı

BDSM Kültürü başkasına ait görseli kendisininmiş gibi kullanan, bundan ticari veya bireysel kazanç elde etmek isteyen herkese karşı mesafeli davranır ve bunların gerçekleşmesi durumunda uyarılarak kaldırılması veya düzeltilmesi istenir. Kaldırılmadı ve düzeltilmedi ise hesabı askıya alınır. Başkalarına ait ve telif haklarıyla korunan içeriklere izin verilmez. Politika, siyaset ve din gibi konularda, başkalarının fikirlerine saygı duymayan, inanç özgürlüklerinin karşıtı beyanatlar veren veya yazan kim olursa olsun hesabı belirli bir süre askıya alınır ve gerekmesi halinde kapatılır.

Yasa dışı faaliyetler

Hizmetlerimiz, etkinliklerimiz, yasa dışı amaçlarla veya yasa dışı etkinliklerin sürdürülmesi için kullanılamaz. BDSM Kültürü ve etkinliklerini bir zemin olarak kullanarak, bu davranışları sergileyen kişi veya kişiler hakkında gerekli mercilere bilgi verilir ve takip edilir.

Ele geçirilen içeriğin dağıtılması

Kişisel bilgiler içeren, ele geçirme yoluyla ulaşılan ve insanları zarara veya tehlikeye uğratması muhtemel ya da ticari sırlar bulunduran içerikleri doğrudan dağıtmak üzere hizmetlerimizin veya etkinliklerimizin kullanılmasına izin vermeyiz. Ele geçirilen içeriğin doğrudan dağıtılması, bu içeriğin internette veya sitemizde yayınlanması ya da başka web sitelerinde barındırılan ele geçirilmiş içeriğe doğrudan bağlantı verilmesi anlamına gelir.

Etkinliklere Katılım

BDSM Kültürü etkinliklerine, kayıtlı her üye katılabilir. Etkinliklere katılmak için ilk kez başvuran her hesap titizlikle incelenir ve gerekli olması durumunda telefon veya yüz yüze görüşme talep edilerek topluluğun diğer üyelerinin güvenliği sağlanmaya çalışılır. Bu şartı kabul etmeyen hesaplar askıya alınır veya bloklanır. Etkinlikler herhangi bir sosyal buluşmadan farklı değildir. İnsanların tanışmaları, gündemdeki konulardan konuşmaları, birlikte bir şeyler içilmesi hedeflenmiştir. Farklı beklentilerle bu buluşmalara katıldığı tespit edilen veya topluluk üyelerimizden birinin güvenlik endişeleri oluşması durumunda, şikayetler dikkatlice incelenir ve taraflara bildirilir.

Taciz İçeren Davranışlar

Birini hedef alarak taciz eden ya da rahatsızlık veren davranışlarda bulunamaz veya başkalarını buna teşvik edemezsiniz. Başka birine sataşma, tehdit etme veya susturmaya yönelik teşebbüsleri taciz içeren davranış olarak kabul ediyoruz. Karalama veya benzer bir dil kullanan, kişiyi hedef alan aşırı agresif hakaretlere karşı oldukça hassasız. Bazı kişiler belirli ifadeleri saldırgan olarak değerlendirse de aşağılayıcı ifadelerin kullanıldığı her durumda önlem almayacağımızı lütfen unutmayın. [kleo_divider type=\"full|long|double|short\" double=\"yes|no\" position=\"center|left|right\" text=\"\" class=\"\" id=\"\"]
Üyelik sözleşmesini kabul ediyorum