Aşağıda sıralanmış ve anlatılmaya çalışılmış olan konular genellikle itaatkar / köle eğitimi yazılarımızda değinmeye çalıştığımız temel prensipler ve yöntemlerdir. Aslında Adler terapisi köle eğitimine tamamen adapte edilebilir olan "Bireysel Psikoloji" temelinde daima karşımıza çıktı. Bu sebeple bilimsel bir zemin üzerinde ve bilinçli bir şekilde köle / itaatkarı eğitmek konusu temel hedeflerimizden oldu. Adler danışmanlığı ile bir köleye aktif dinleme, uyum sağlama, duyguların yansıması, anlayış, çatışma, yorumlama, teşvik, duyguların yansıması ve empati kurma gibi eğitimlerde işimize yaracaktır.

BDSM'de köle eğitimi  İçin Adler Yöntemlerinin Kullanılması:

Kullanılan bazı yöntemler şunlardır: 
Paradoksal Niyet: Adler bu tekniği çorbaya tükürmek veya semptomun işlevinin ne olduğunu açığa çıkarmak olarak adlandırmaktadır. (Murdock, 2013). Bir itaatkar / kölenin korkuları ile nasıl baş etmesi gerektiğini öğreterek, korkularıyla yüzleşmesini sağlamak temel hedeftir. Korkunun, korkulan şeyi yarattığı ve aşırı niyetin, arzulanan şeyi imkânsızlaştırdığı gerçeğine dayanır.

Uygulama: Köle veya itaatkardan, korkusundan / saplantısından kaçınmak yerine, korktuğu/saplantı yaptığı  şeyleri yaptırarak ve bu ortamları oluşturarak, korkularıyla/saplantılarıyla yüz yüze gelmesi sağlanır. Mesela, gözlerinin bağlanılmasından korkan bir köleye seans süresi boyunca gözlerini bağlayarak, hatta kendisine bizzat bağlatarak korktuğu şeyi yaşaması istenir. Bu uygulanırken, köle / itaatkardan korkusunu mizahi olarak düşünmesini, korkusuyla dalga geçmesini ve hatta kendisiyle dalga geçerek korkusunu küçümsemesi istenir.

Köle / itaatkar, korku ve saplantılarıyla boğuşmaktan vazgeçtiği ve bunun yerine saplantılarını alaycı bir tavırla ele alıp, espri konusu yaptığı anda, yaşadığı anlamsız korku ve kısır döngü kesilecektir. Bundan böyle köle / itaatkar, kendi nevrotik korkularıyla alay etmekle kalmayacak, zamanla korkularını görmezlikten gelmeye başlayarak, efendisine çok daha iyi hizmet edecek ve daha az sorun çıkartacaktır.

Bir diğer örnek: Kölenizin sürekli ellerini yıkama takıntısı olduğunu fark ettiniz ve bundan rahatsızsınız. Köle / itaatkarınıza gün içinde yıkayabildiği kadar çok elini yıkaması, kendi rekorunu kırmasını isteyin.

"Gibi" Davranmak : Bir eğitim süresi boyunca, kölenizin kendisini yetersiz hissettiği zamanlarda veya özür dilerken "Keşke daha deneyimli bir köle olabilseydim.." şeklinde bir cümle kurduğu zamanlarda ona sanki daha deneyimliymiş gibi davranması gerektiğini söyleyin.

Uygulama: İhtiyaç duyulduğunda kullanılabilir. Örneğin, neden bu kadar az arkadaşı olduğunu ve dolayısıyla daima zavallı olduğunu açıklayarak sevimli ve dostça olmadığı gerçeğinden şikayet ettiğinde, Dominant, eğer sevimli ve dostça olsaydı nasıl davranacağını sorar. Daha sonra da gelecek hafta bu şekilde davranması için itaatkarı yönlendirir.

Kendini Yakalama :  Amacı kölenin/itaatkarın hatalı, yıkıcı düşünce ve davranışlarının farkına varmasını sağlamaktır. Örneğin köle/itaatkar iyi temizlik yapamadığını bu konuda çok yetersiz olduğunu söyleyerek ev temizliği yapmaktan kaçınmaktadır.  Aslında böyle yaparak başarısız olma korkusundan da kaçınmamaktadır. "Kendini kötülemeye ve mükemmel değilim diyerek daha yönlendirmeye başlarken, kendini yakalayabilirse, başkalarıyla ilişkilerini ve fiziksel becerilerini de geliştirebilir (Gladding, 2013)."

Köle Eğitimi ve Görev Oluşturma: Efendi kölesi için "başlangıçta kısa vadeli, ulaşabilir amaçlar koyar ve giderek uzun vadeli gerçekçi amaçlar üzerinde" yoğunlaşır.
Uygulama: Teorik yaklaşım ne olursa olsun, köle eğitiminin vazgeçilmez parçası olan görevlendirme davranışları ve sadakati pekiştirmek, kölenin sorumluk bilincini geliştirmektir. Hedefler, köle için Efendisi tarafından açıkça tanımlanmalıdır. Görevi uygularken köleden beklenilen davranışlar tartışılmalı ve uygulanmalıdır. Hedefler ulaşılabilir olmalı ve mümkünse kısa vadede planlanmalıdır (büyük hedefleri daha küçük hedeflere bölmek tavsiye edilir).

Başarıyı ölçümleyebilmek için, gözlemlenebilir davranışlarla ilgili ödevler verilmelidir. Kişisel gelişim uzmanı Dr. Garry McKay, kişideki gözlemlenen değişimler için "değişim kartı" dediği bir model (Kitap Cesur Ol Değişime Ayak Uydur) ile takip edilmesi fikri bu konuda bizim açımızdan da ideal olabilir. (Bu konu daha sonra detaylandırılacak)
Yorumlama: Efendi kölenin eğitimi boyunca gözlemlediği verileri kullanarak kölenin yaşam stili ve buna ilişkin kullandığı yöntemlerle ilgili tüm fikir ve iç görülerini köleyle paylaşır. Bu konunun net olması için kaynaktan direk alıntılamanın doğru olacağını düşünüyorum. Danışan kelimesini Köle / itaatkar olarak düşünün;

Danışan X cesaret ve sosyal ilgiden yoksundur ve bu durumu kolay kolay kabul etmemektedir. Psikolojik danışman, danışana başkaları üzerinde güçlü olmaya çalışmasının sebebinin, gizli tutmaya çalıştığı aşağılık kompleksi olduğunu anlatırken çok dikkatli davranmıştır. Psikolojik danışman, danışana başkaları onu incitmeden önce danışanın başkalarını incittiği bir yaşam stilinin olduğunu nazikçe anlatmıştır. Danışan, başkaları kötü bundan dolayı yaptıklarımı hak ediyorlar tarzı bir düşünceye sahip olduğunun farkına varmıştır. Bu durum sonucunda, psikolojik danışman, danışanı daha fazla sorumluluk alması ve daha fazla yararlı hedeflere yönelmesi konusunda cesaretlendirebilme imkanı sağlamıştır (Murdock, 2013).

Yorumlama tekniğini;

 1. Yaşam stili,
 2. Mevcut psikolojik davranış ve bunun yönü,
 3. Hedefler, amaçlar ve niyetler,
 4. Öznel mantık ve bunun nasıl çalıştığı hakkında farkındalık yaratmayı amaçlar

Kölenin öznel mantığının tartışılması, onun mevcut ve gelecekteki faaliyetlerinin etkilerini içerir. Ayrıca ifade edilen kelimeler ile alınmış olan eylemler ve belirtilen ideal hedeflerlee aranan gerçek hedefler arasındaki tutarsızlıklarla da yüzleşir. Köle, gerçek niyetleri - gerçekten arzulanan şey - için, kullandığı spesifik yöntemleri ve ürettikleri amaçları ya da hedefleri inceleyerek iç görü deneyimlemeye başlar. Kölenin yaşam biçiminin bu şekilde incelenmesi, Kölenin yeniden eğitimini ve efendisinin yaşam şekline göre yeniden sosyalleşmesini engelleyen olumsuzlukları ortadan kaldırır.

Eğitim sürecinin sistematik olarak gözden geçirilmesi ve köleyle yapılacak konuşmalarda aşağıdaki konuları içermelidir:

 • Kölenin köle eğitimi boyunca duygusal olarak yaşadığı zorluklar.
 • Eksikleri için verilen ek görev ve talimatlar
 • Yönlendirme ve hedeflere nasıl ulaşıldığı
 • Görevleri yerine getirirken sosyal hayatı ile yaşadığı zorluklar
 • Kölenin zorluklarla mücadele ederken hissettikleri
 • Gerçek davranışının ne olduğu ve efendinin beklediği davranışın ne olduğu

Eğitimle ilgili bu şekilde yapılacak bir yorumlayıcı inceleme, köle/itaatkar için hem cesaretlendirici hem de motive edici bir durum ortaya çıkartacaktır. Temeldeki dayanağımız her zaman Adler'in odaklandığı gibi "zayıf noktalar değil, güçlü noktalar" olmalı. Adler terapisi bir köle/itaatkar eğitimi için mükemmel bir araçtır.
Adleryan Teknikleri Temeli Alınarak Yazılmış Yazılar;

Kaynaklar

 • Sharf, R.S. (2014). Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramları. (Çev.Edt. Nilüfer VOLTAN ACAR). Ankara:Nobel Yayınevi.
 • Murdock, N. L. (2013). Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları. Çev. Ed. Füsun Akkoyun. Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
 • Sakarya Üni. Bireysel Danışma Uygulamaları, Prikoterapi Teknikleri
 • Gladding, S.T. (2013). Psikolojik Danışma – Kapsamlı Bir Meslek. Ankara: Nobel Yayncılık.
Tags:
0 Yorum

Bir Cevap Bırakın

İçerikler izinsiz alınamaz, kopyalanamaz. ©2021 BDSM Kültürü  |  Instagram  |  Twitter

İletişim

En kısa sürede cevap vereceğiz.

Gönderiliyor

New Report

Close

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account