Brad J. Sagarin1 · Ellen M. Lee1 · Jennifer M. Erickson1 · Kevin G. Casey1 · Joy S. Pawirosetiko1
Alınan tarih: 30 Mayıs 2018 / Kabul edilme tarihi: 2 Temmuz 2018 / Yayınlanma tarihi : 25 Haziran 2018 Springer Nature Springer Science+Business Media, LLC, 2018

BDSM'i inceleyen araştırmacılar olarak (esaret, disiplin, baskınlık, teslimiyet, sadizm ve mazoşizm ile ilgili geniş bir yelpazedeki faaliyetleri bir arada toplayan terim) Frank’in kolektif seks/cinsiyet/cinsel ortamları hakkındaki araştırma incelemesini okumaktan büyük heyecan duyduk. Frank ile bu tarz ortamları yaygınlaştırmaya çalışan bazı modellerin bu ortamdaki katılımcılara hizmet etme ve geliştirme çabasına potansiyel zarar verici ve yanlış olduğu konusunda hemfikiriz. Ayrıca katılımcıların bir kolektif seks ortamındaki riski yönlendirmek için kullandıkları stratejilerin diğer ortamlardaki katılımcılar tarafından olumlu/kazanç sağlayan bir şekilde benimsenebileceğinden, ortaklıkları görmezden gelmenin eşit derecede zarar verici olabileceği konusunda Frank’le hemfikiriz. Bu açıklamada/yorumda BDSM’i tam anlamıyla benimsemek için kolektif seks ortamlarının tanımını genişletmemiz gerektiğini iddia ediyoruz/savunuyoruz.

Altta açıkladığımız gibi, BDSM uygulayıcıları diğer kolektif seks ortamlarındaki katılımcılarla birçok ortak özelliği paylaşırlar ve BDSM partileri, etkinlikleri ve sözleşmelerinin kolektif seks ortamlarının tanımına uyan birçok özelliği vardır. Bu tarz bir tanım genişletme/genelleme “kolektif seks ortamları” etiketine meydan okuyacaktır çünkü çoğu BDSM sahnesi tipik seksüel sahneleri içermemektedir ve birçok BDSM pratisyeni/uygulayıcısı kendi faaliyetlerini klasik seksüel aktiviteler içermeyen şekilde kavramlaştırmıştır. (Simula 2017) Buna rağmen BDSM’yi buna bağdaştırmanın bahsi geçen yapı için köklü bir değişiklik içermeyeceğine inanıyoruz, daha doğrusu cinsel partnerlerin ve cinsel faaliyetlerin tanımlarının genişletilmesi ve de bu tür faaliyetler için daha geniş bir motivasyon yelpazesinin değerlendirilmesine ihtiyaç duyulacağına inanıyoruz. Bu genişletme birtakım faydalar sağlayacaktır. Birincil olarak, diğer kolektif seks ortamlarını incelemek için kullanılan teori ve çalışmalar, BDSM içerikli kolektif ortamlar hakkındaki anlayışımızı derinleştirebilir. İkincil olarak da BDSM organizasyonlarının sahip oldukları HIV / Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar riski, diğer kolektif seks ortamlarına yönelik müdahaleleri kapsamlılaştırabilir.

BDSM, Kolektif Seks Ortamlarının Tanımıyla Nasıl Örtüşüyor?

BDSM pratisyenleri/uygulayıcıları araştırılan/çalışması yapılan kitlenin belirsizliği ile birlikte, söz konusu davranışların yaygınlığı, BDSM kimliği veya uygulamalarından dolayı gerçekleşen damgalama ve ayrımcılık, sağlık risklerinin müzakere edilmesine ilişkin zorluklar ve seçilen faaliyetlerin sürdürüleceği ortak ortamlar da dahil olmak üzere diğer kolektif seks ortamlarındaki katılımcılarla birçok özelliği paylaşmaktadır.

Yaygınlık ve Tanım

Bir kolektif seks ortamındaki katılımcı popülasyon tanımının belirlenmesi kolay bir iş değildir. Frank (2018), bu zorluğu, sosyal ya da cinsel davranışa dayalı olanlardan öz kimliğe dayalı olanlara kadar çeşitli tanımlara vurgu yaparak (örneğin, kulüplere katılım, web sitelerine katılım, seks partnerleri seçimi) swingers örneği ile göstermektedir. BDSM ilgililerinin/uygulayıcılarının popülasyonunu belirlemek de aynı oranda zordur çünkü BDSM'de neyin ne sayılacağı ile ilgili tanımlar değişkendir ve yapılan anketlerdeki sorular bazen öznel yoruma açık olur. Karşılaştığımız literatürde BDSM prevalansının/yaygınlığının % 1,5 ile % 68,8 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bu en düşük oran olan %1,5, 19.307 kişinin katılımı ile Avustralya’da yapılan ankette sorulan “Son 12 ayda B&D veya S&M'ye katıldınız mı?” sorusuna verdikleri “evet” cevabından gelmektedir (Richters, de Visser, Rissel, Grulich, & Smith, 2008). En yüksek oran olan %68,8’lik örnek ise, 1027 Belçikalı’nın katılımı ile gerçekleştirilen ankette sorulan “BDSM ile ilgili bir faaliyet veya hayal kurma eyleminde bulundunuz mu?” sorusuna verdikleri yanıtlardan gelmektedir (Holvoet et al., 2017). Organize BDSM topluluğuna katılmış olan BDSM ilgililerinin alt popülasyonu, BDSM faaliyetindeki bireylerin daha büyük çoğunluğundan (faaliyetlerini BDSM olarak etiketlememesine rağmen) önemli ölçüde farklılıklar gösterdiği neredeyse kesinlik göstermektedir. Ancak pragmatik olarak kolektif seks ortamlarına duyulan ilgi kamusal BDSM topluluğunun bir parçası olan BDSM uygulayıcılarının alt kümesine odaklanmakta olup, sadece BDSM’e özel olarak katılan bireylerin popülasyonuna erişim ve tanımlanma ihtiyacını hafifletmektedir/azaltmaktadır.

Damgalanma ve Ayrımcılık

Diğer kolektif seks ortamlarındaki katılımcılarda olduğu gibi, BDSM uygulayıcıları da damgalanma ve ayrımcılığın beraberinde ekonomik, yasal ve fiziksel tehditlerle karşı karşıya gelmektedir. Ulusal Cinsel Özgürlük Koalisyonu'nun 1998 yılındaki şiddet ve ayrımcılık anketinin sonuçlarını özetleyen Wright (2006), “incelenmiş 1017 adet sado/mazo şeklinde tanımlanan bireylerin %36’sının SM uygulamaları nedeniyle bir çeşit şiddet veya taciz yaşadığını, %30’unun ise iş ayrımcılığının kurbanı olduğunu " açıklıyor. Aynı zamanda Wright çocuk velayeti ve boşanma davalarında BDSM uygulayıcılarının karşı karşıya kaldığı zorlukları ve muhafazakar grupların BDSM konferanslarını iptal etmek için otellere baskı yapma girişimlerinde bulunduğunu da anlatıyor. Araştırmamız şunu gösteriyor ki; BDSM uygulayıcılarının, insanların tercih ettikleri ve de özellikle tercih edilen BDSM rollerini (örneğin üst kadın, dip erkek; Lee, Klement, Sagarin, & Finkelstein, 2017) toplumsal cinsiyet normlarına aykırı olan uygulayıcıların sahip oldukları olumsuz klişelerin/stereotiplerin farkındalar.

Sağlık Risklerinin Müzakeresi

BDSM ilgilileri/uygulayıcıları HIV/Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ile ilgili risklerle birlikte, diğer tüm sağlık riskleri ile ilgili müzakerede bazı zorluklarla karşı karşıya kalırlar. HIV/Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların bulaşı Bir BDSM sahnesinde gerçekleşen geleneksel cinsel aktivitedeki vücut sıvılarının değişimi yoluyla olabileceği gibi, BDSM’e özgü faaliyetlerden olan delici/keskin alet kullanımıyla da olabilir. Buna ek olarak, halat/ip, esaret, nefes oyunları gibi BDSM’e özgü faaliyetlerde sırasıyla; kalp durması, ekstrem noktada kan akışı durması gibi ek sağlık riskleri barındırır. (Wiseman, 1998).

BDSM uygulayıcılarının/ilgililerinin partner seçiminde kabul edilebilir aktiviteler, limit zorlayan/limit dışı faaliyetler, kamusal faaliyetler, özel faaliyetler vb. ile ilgili kararları bu sağlık risklerini artırabilir veya azaltabilir. Bu kararlar, BDSM faaliyetlerinin meydana getirdiği/ortaya çıkardığı değişken bilinç durumları gibi faktörlerden de etkilenebilir. (Ambler 2017) bunun yanında, cinsel uyarılmanın, karar verme üzerindeki etkisini değiştirebilir (Ariely & Loewenstein, 2006).

Kolektif Ortamlar/Toplu Ortamlar

Frank (2018) tarafından gündeme getirilen konularla en büyük doğrudan alakası, BDSM faaliyetlerinin gerçekleştiği kolektif ortamlardır. Bu ortamlar, içeriğinde BDSM toplulukları tarafından düzenlenen partiler bulunduracağı gibi BDSM etkinliklerinde yapılan gösteriler ve San Francisco'daki Folsom Sokak Fuarı gibi BDSM temalı etkinlikleri de kapsar. Taraflar/şahıslar aşağıdaki boyutlara göre farklılık gösterirler ; (1) katılımcıların cinsiyeti (örneğin, erkekler,kadınlar, panseksüeller gibi her üç türden eş zamanlı partilere ev sahipliği yapan bazı BDSM toplantılarında / play partilerinde), (2) alkolün kabul edilebilirliği, (3) parti kuralları tarafından izin verilen veya yasaklanan BDSM faaliyetleri, (4) tipik olarak gerçekleşen normatif BDSM faaliyetleri (izin verilen faaliyetlerin bir alt kümesi), (5) cinsel davranışla ilgili normlar ve kurallar (örneğin, penetratif seks bazı partilerde düzenli olarak gerçekleşir, bazı partilerde izin verilir ancak nadir uygulanır ve bazılarında yasaktır), ve (6) bazı partilerde insanların önünde veya özel alanlarda uygulama farklılıkları gibi.. Birçok kamusal alandaki partiler belli özellikleri taşır ancak, parti kurallarına uyulmasını sağlamak için sahneleri gözlemlemekle ilgili görevlilerin varlığı, (Wiliams 2006) (2) yasa dışı uyuşturucu kullanımıyla ilgili yasaklar ve (3) birbirlerine bakan/gözlemleyen bireylerin normları/durumları (örneğin yaygınca kullanılan bir güvenli sözcük olan “kırmızı” kelimesinin biri tarafından kullanıldığında sahnenin derhal bitmesi gerektiği gibi) (Pitagora 2013) katılımcıların güvenliğine saygı duyulmasını gerektirecek ve dikkatleri sahneye çekilmesini sağlayacak özellikler barındırabilir.

Tüm bunların sonucunda, bdsm'nin yaşandığı kolektif ortamlarda, diğer kolektif seks ortamlarına uygulanan aynı tip analizlere tabi tutulmalıdır. Örneğin, toplu BDSM ortamlarının aydınlatması, kullanılan müzik, gizlilik ilkeleri, güvenli seks malzemelerinin kullanılabilirliği, normlar, kurallar vb. açılardan ne ölçüde değişimler olduğu ve bu özelliklerle insanlar bu ortamlarda gerçekleştirmek istedikleri faaliyetler ile ilgili ne kadar risk aldıkları henüz bilinmemektedir.

BDSM, Kolektif Seks Ortamlarının Tanımına Nasıl Uymaz? (Farklılıklar)

Muhtemeldir ki bdsm'nin kolektif bir seks ortamının tanımına uymadığı en önemli gösterge, BDSM uygulayıcılarının bu ortamlarda çok nadir seks yapmalarıdır. Simula'nın (2017) açıklamasına göre, "hem görüşme, hem de tartışma-yönetim verileri ışığında katılımcıların çoğunluğu, seksüel BDSM ile ‘vanilla’ sex arasında güçlü bir ayrım yapıyor. BDSM’in genellikle cinsellik içerdiği ancak ‘yine de belirgin bir şekilde ’seks' olmadığını açıklıyorlar.” Gerçekten de, hem akademik (Alison, Santtila, Sandnabba, & Nordling, 2001) hem de BDSM topluluklarının davranış (Wiseman, 1998) sınıflandırması incelenmesinde geleneksel seks tanımına uyacak faaliyetlerin az sayıda olduğu ortaya konmaktadır.

BDSM faaliyetleri için gereken motivasyonlar cinselliğin ötesine uzanmaktadır. Örneğin, Wiseman'ın (1998) SM 101'den SM'in tanımı, hem cinsel, hem de cinsel olmayan motivasyonları içermektedir. Örneğin; Psikolojik baskınlık ve boyun eğme ve/veya fiziksel esaret ve/veya ağrı/şiddet ve/veya katılımcıların cinsel uyarılması ve/veya kişisel gelişim yaşamaları için güvenli, yasal, rızaya dayalı bir şekilde ilgili uygulamalardır. (s. 10)

Araştırmacılar, BDSM için, kendinden kaçma/kendi alışılmışının dışına çıkma (Baumeister, 1988), topluluk oluşturma (Graham, Butler, McGraw, Cannes ve Smith, 2015) ve ciddi eğlence olanaklarından yararlanma dahil olmak üzere çeşitli cinsellik içermeyen motivasyonlar belirlemiştir. (Newmahr, 2010) (Williams, Prior, Alvarado, Thomas ve Christensen, 2016).

Son olarak, BDSM uygulayıcılarının sahne partneri seçimi, tipik olarak BDSM ile seks arasındaki farkın ek kanıtını sunar: “Birçok katılımcı görüşmenin demografik bölümünde monoseksüel yönelimleri (örneğin heteroseksüel, eşcinsel) seçmesine karşın, seksüel bdsm tanımlamalarını yaparken ilginç bir şekilde cinsiyetten bağımsız olacağını dile getirdiler.” (Simula, 2017, p. 7).

BDSM Uygulayıcıları ve Toplulukları Riski Nasıl Yönetir?

BDSM topluluğu, üyelerinin faaliyetlerinde var olan fiziksel ve psikolojik riskleri (HIV/Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar dahilinde ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) yönlendirmelerine yardımcı olmak için bir dizi mekanizma geliştirmiştir. Uygulayıcılar bir BDSM sahnesine (özellikle yeni bir partnerle) katılmadan önce, genellikle her katılımcının ilgilendikleri faaliyetleri, istekli oldukları faaliyetleri ve katılımcının sınırlarını aşan faaliyetleri tanımladığı açık bir müzakere sürecine girerler. Müzakereler ayrıca, HIV / Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar statüsü de dahil olmak üzere sağlıkla ilgili tüm konuların açıklanmasını da içerir ve böylece tüm katılımcılar neyin gerçekleşeceğine dair bilinçli kararlar alabilirler. (Faccio, Casini, & Cipolletta, 2014; ayrıca Miller & Devon, 1995; Wiseman, 1998, örnek müzakere formları için). Müzakereler genellikle güvenli kelimeleri tanımlamayı, katılımcıların aktivite esnasında yavaşlanması gerektiği veya değişmesi gerektiğini veya sahnenin derhal sona ermesi gerektiğini belirtmek için kullanabilecekleri güvenli sözcükleri içerir (Pitagora, 2013). Ayrıca, katılımcılar genellikle sahne sırasında ve sahne sonrası bakım esnasında birbirlerini sıklıkla kontrol ederler (Sagarin, Cutler, Cutler, Lawler-Sagarin, & Matuszewich, 2009).

BDSM uygulayıcıları ve organizasyonları, güvenli BDSM'nin temelini oluşturan ilkeleri, belki de en popülerleri olan “güvenli, aklı başında ve rızaya dayalı (SSC)” şeklinde birkaç kelimeyle kodlamışlardır. İfadenin her bir ögesinin yoruma açık bir durumu olmasına rağmen (örneğin, rıza/fikir birliği/anlaşma bir sahne sırasında yeniden müzakere edilmesine olanak sağlıyor mu?),” güvenli " kelimesi genellikle güvenli seks iması olarak yorumlanmıştır. Bazı BDSM toplulukları bununla tutarlı olarak, partilerde vücut sıvılarının teması/değişmesine yol açabilecek faaliyetlerde bulunan ve hatta diğer bağlamlarda bile vücut sıvı temaslarının olduğu katılımcılara bariyer/kısıtlamalara gitmişlerdir. Ancak son yıllarda sorunların farkına varan ufak bdsm toplulukları “SSC” ve “ RACK ” yönergesi yerine, daha az koruyucu olan “bilgilendirilmiş, kişisel sorumluluk, kinky rıza farkındalığı ( PRICK )” kavramını benimsemeye başlamıştır. (Ayrıca bkz. Williams, Thomas, Prior, & Christensen's, 2014, bakım, iletişim, Rıza ve dikkat [4c] çerçevesi arka plan ve giriş bölümü 3 - CCCC - ).

Bunun yerine, katılımcıların seçtikleri eylemler için göze aldıkları risklerin farkında olmalarını ve kişisel sorumluluk aldıklarını belirterek; “Riske duyarlı/riski azaltılmış/risk bilinçli kink” veya “bilinçlendirilmiş rıza anlaşması, kişisel sorumluluk” kavramlarının, “güvenli, bilinçli, fikir birliği sağlanmış/rızaya dayanan” kavramlarından daha az belirleyici olduğunu söylemek gerekir.

Bu değişim bazı hallerde, parti esnasında daha az kısıtlayıcı kurallara yol açmıştır, ancak katılımcılar için belirli bir tehlike oluşturan faaliyetler (örneğin, nefes oyunu veya kan oyunları vs.) genellikle hala yasaktır.

Bu mekanizmalar, kurallar, normlar ve ilkeler mükemmel/tam oturmuş değildir. Rıza ihlalleri meydana gelebilir (Wright, Stambaugh, & Cox, 2015) ve bazen fiziksel anlamdan zarar veren durumlara yol açabilir. (Holt, 2016). Bununla beraber, mekanizmalar, kurallar, normlar ve ilkeler, potansiyel riskleri yönetmeye ve muhtemelen hafifletmeye yardımcı olacak yapılar sağlar (bunu test etmek için deneysel çalışma değerlidir).

BDSM topluluğunun diğer kolektif seks ortamları için müdahalelerin geliştirilmesine yönelik olan yaklaşımının bir takım etkilerini görüyoruz:

  1. BDSM topluluğunun kullandığı mekanizmalar, normlar, kurallar ve ilkeler BDSM topluluğunun kendisi tarafından geliştirilmiştir.Bunun sonucu olarak muhtemelen dış otoritelerce uygulanan kurallardan daha az dirençle karşı karşıya kalmışlardır. Kolektif seks ortamındaki katılımcıların müdahalelerin geliştirilmesinde ortak olabileceği ölçüde, bu müdahaleler daha az paternalist (bir babanın çocuğa davranış şekli, devletin ceberutluğu veya ataerkil davranış şekli) olarak algılanabilir ve aynı zamanda daha az dirençle karşı karşıya kalabilir. Ayrıca müdahaleler, kolektif seks ortamının özelliklerini kişisel olarak anlayan ve müdahalenin yardım etmeye çalıştığı bireylerle kişisel bir bağlantısı olan konu uzmanlarının katkılarından faydalanacaktır.
  2. “Riske duyarlı/riski azaltılmış/risk bilinçli kink” veya “bilinçlendirilmiş rıza anlaşması, kişisel sorumluluk” tanınması ile bdsm uygulayıcısı, aldığı kararları tartması gerektiğini bilir. Uygulayıcı, potansiyel riskli bir faaliyetin önemini, bir dış otoritenin anlayamayacağı şekilde anlar. Farklı bir kolektif seks ortamında bir katılımcı, aynı şekilde potansiyel sonuçları tartar. Açık ve net olarak, bireyleri bilinçli kararlar almak için ihtiyaç duydukları bilgilerle donatan müdahaleler önemlidir, ancak bu müdahalelerin uygulayıcıları, alınan risk seviyesine ilişkin nihai kararını vermesi gerektiğini bilmelidir.  Bu sınırlama göz önünde bulundurularak yapılan müdahaleler, umarız ki bireyleri kendileri için en iyi kararları vermeye sevk eder.
  3. Bir topluluk ile ilişkilerin geliştirilmesi zaman ve çaba ister. Araştırma ekibimiz yıllık Southwest Leather Konferansı'nın organizatörleriyle ilk temas kurduğunda, örnek olarak konferansa katılmayı ve bir sunum yapmayı kendilerine teklif ettik. Organizatörleri veri toplamak gibi bir amacımız olmadığına dair ikna ettik ve hiç kimsenin tam bilgisi ve rızası olmadan çalışmalarımızdan birinin parçası olamayacağını açıkladık. BDSM topluluğundaki pek çok kişinin araştırmacılara yönelik şüpheci tavrını anladık, saygı duyduk ve bu güvene layık olduğumuzu göstermenin bizim sorumluluğumuzda olduğunun farkındaydık.

2011 yılında Southwest Leather Konferansı'na katıldık ve “SM Bilimi” ni sunduk (takımımıza ilham verecek bir ifade kullandık “BDSM Bilimi Araştırma Ekibi). Sunumumuza rağbet olduğu gibi iyi de karşılandı ve hafta sonu boyunca, birkaç katılımcı ile bire bir konuşma fırsatı bulduk. 2012'de, konferansın son gününde gerçekleşen 150-180 kişilik bir piercing/davul ritüeli olan ruhların dansında veri toplamaya ve sunmaya davet edildik (klement 2017) (https://bdsmkulturu.com/2019/03/sadomazosizm-yoga-olabilir-mi.html). O zamandan beri neredeyse her yıl tekrarlandı ve 2014 Dance of Souls (Lee 2016) ve diğer birçok çalışma için (örneğin, Klement, Sagarin, & Lee, 2017) araştırma sonuçlarımızı bu araştırmalara izin veren toplulukla paylaştık. Araştırma kapsamını tam hale getirmek hem sevindirici hem de aydınlatıcı oldu çünkü topluluk üyeleri araştırmaya olan heyecanlarını ve desteklerini dile getirirlerken, bizimle bakış açılarını da paylaştılar. Efendi / Köle Konferansı ile ilişkimiz 2014 yılında başlayan benzer bir yol/yörünge izledi ve bizi toplum içinde daha bilinir kıldı. Sunum yapmak ve edindiğimiz verileri paylaşmak için davetiyeler almaya başladık. İşbirlikçi ilişkiler önemli yatırımlar gerektirir, deneyimlerimize bakacak olursak bu çabaya değer! Yaptığımız çalışmada bu ilişkiler olmasaydı sonuçlanması mümkün değildi.. Araştırmamız konusunda bilgilendirmeleri ve ilham verici yaklaşımlarıyla ve aynı zamanda samimi ortamlarda samimi davranışlarla ilgili saha çalışmaları yapmamıza izin vermeleri karşılıklı güveni doğurdu.

Bu tür ilişkilerin araştırmacılar ve tıp uzmanları için kolektif seks ortamlarında müdahaleler geliştirmek konusunda eşit derecede önemli olabileceğine inanıyoruz ve örneğimizin bu ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği için yararlı bir yol haritası sağlayabileceğini umuyoruz. Ayrıca, BDSM topluluğunun, BDSM uygulayıcılarının riski yönetmesinde faydası olacağını düşündüğümüz müzakere ve rıza uygulamalarının diğer ortamlardaki risk yönetimine de yararlı olabileceğini umuyoruz.

Etik Standartlara Uygunluk

Yazarların bu materyalle ilgili çıkar çatışmaları yoktur.

--------------

Orijinal Makale : https://www.researchgate.net/publication/....from_the_BDSM_Community

Tags:
0 Yorum

Bir Cevap Bırakın

İçerikler izinsiz alınamaz, kopyalanamaz. ©2021 BDSM Kültürü  |  Instagram  |  Twitter

New Report

Close

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account

Üyelik Sözleşmesi
Herkesin topluluğumuza katılma ve görüşlerini ve bilgilerini sınırsızca paylaşma gücüne sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda BDSM Kültürü topluluğun tüm üyelerini korumak amacıyla sonsuz bir özgürlükten ziyade, başkalarının sınırlarını ihlal etmeyecek özgürlük tanımını kabul eder. BDSM Kültürü Kuralları, Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları toplu halde, kullanıcıların BDSM Kültürü\\\'nün hizmetlerine, etkinliklerine, performanslarına erişim ve kullanımının tabi olduğu \\\"BDSM Kültürü Kullanıcı Sözleşmesi\\\"ni meydana getirir. BDSM Kültürü\\\'nün online hizmetlerini kullanan, etkinliklerine, sosyal buluşmalarına, munchlarına erişen / katılan veya bu hizmetleri kullanan herkes BDSM Kültürü Kuralları\\\'nda açıklanan politikalara uymak zorundadır. Aksi halde, BDSM Kültürü, kendi çatısı altındaki topluluk üyelerini korumak için aşağıda belirtilen temel olay durumlarında, söz konusu yaptırımları uygulayabilir:
  • Topluluk üyelerinden herhangi birisi hakkında asılsız, dayanaksız veya ispatsız suçlamalarda bulunmak durumunda BDSM Kültürü tüm sosyal ve online etkinliklerine katılımınız engellenir.
  • Online veya fiziksel herhangi bir etkinlik, sosyal bir buluşmada herhangi birini taciz etmek, beden, inanç, cinsiyet, ırk, oryantasyon pozitif görüşlerimizin karşıtı bir tavır sergileyen ve rahatsızlık verenler etkinliklerimizden veya online hizmetlerimizden daimi bir şekilde men edilir.
  • Kendisi hakkında hatalı, aldatıcı bilgi verenler veya verdiğinden şüphe duyulanlardan bilgilerinin doğrulanması istenebilir
  • Online hizmetlerimizde mesajlaşma yoluyla taciz, tehdit, saldırı gibi davranışlar  sonucunda hesabınız blok edilir ve blok süresince herhangi bir etkinliğe katılmanız engellenir.
  • Topluluk içinde üyelerle session, organizasyon, seans başlıkları altında ticari amaç güden kişiler BDSM Kültürünün tüm etkinlik ve hizmetlerinden uzaklaştırılır.
  • Topluluk üyelerinden herhangi birine zarar verecek her türlü eylem kınanır ve zarar gören kişinin şikayetleri doğrultusunda gerekli yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlara kişilerle müzakere edilerek karar verilir.
Zaman zaman bu Kuralları değiştirmemiz gerekebileceğini ve değişiklik hakkımızı her zaman saklı tuttuğumuzu lütfen unutmayın.

İçerik Sınırları ve BDSM Kültürü Hizmetlerinin Kullanımı

BDSM Kültürü başkasına ait görseli kendisininmiş gibi kullanan, bundan ticari veya bireysel kazanç elde etmek isteyen herkese karşı mesafeli davranır ve bunların gerçekleşmesi durumunda uyarılarak kaldırılması veya düzeltilmesi istenir. Kaldırılmadı ve düzeltilmedi ise hesabı askıya alınır. Başkalarına ait ve telif haklarıyla korunan içeriklere izin verilmez. Politika, siyaset ve din gibi konularda, başkalarının fikirlerine saygı duymayan, inanç özgürlüklerinin karşıtı beyanatlar veren veya yazan kim olursa olsun hesabı belirli bir süre askıya alınır ve gerekmesi halinde kapatılır.

Yasa dışı faaliyetler

Hizmetlerimiz, etkinliklerimiz, yasa dışı amaçlarla veya yasa dışı etkinliklerin sürdürülmesi için kullanılamaz. BDSM Kültürü ve etkinliklerini bir zemin olarak kullanarak, bu davranışları sergileyen kişi veya kişiler hakkında gerekli mercilere bilgi verilir ve takip edilir.

Ele geçirilen içeriğin dağıtılması

Kişisel bilgiler içeren, ele geçirme yoluyla ulaşılan ve insanları zarara veya tehlikeye uğratması muhtemel ya da ticari sırlar bulunduran içerikleri doğrudan dağıtmak üzere hizmetlerimizin veya etkinliklerimizin kullanılmasına izin vermeyiz. Ele geçirilen içeriğin doğrudan dağıtılması, bu içeriğin internette veya sitemizde yayınlanması ya da başka web sitelerinde barındırılan ele geçirilmiş içeriğe doğrudan bağlantı verilmesi anlamına gelir.

Etkinliklere Katılım

BDSM Kültürü etkinliklerine, kayıtlı her üye katılabilir. Etkinliklere katılmak için ilk kez başvuran her hesap titizlikle incelenir ve gerekli olması durumunda telefon veya yüz yüze görüşme talep edilerek topluluğun diğer üyelerinin güvenliği sağlanmaya çalışılır. Bu şartı kabul etmeyen hesaplar askıya alınır veya bloklanır. Etkinlikler herhangi bir sosyal buluşmadan farklı değildir. İnsanların tanışmaları, gündemdeki konulardan konuşmaları, birlikte bir şeyler içilmesi hedeflenmiştir. Farklı beklentilerle bu buluşmalara katıldığı tespit edilen veya topluluk üyelerimizden birinin güvenlik endişeleri oluşması durumunda, şikayetler dikkatlice incelenir ve taraflara bildirilir.

Taciz İçeren Davranışlar

Birini hedef alarak taciz eden ya da rahatsızlık veren davranışlarda bulunamaz veya başkalarını buna teşvik edemezsiniz. Başka birine sataşma, tehdit etme veya susturmaya yönelik teşebbüsleri taciz içeren davranış olarak kabul ediyoruz. Karalama veya benzer bir dil kullanan, kişiyi hedef alan aşırı agresif hakaretlere karşı oldukça hassasız. Bazı kişiler belirli ifadeleri saldırgan olarak değerlendirse de aşağılayıcı ifadelerin kullanıldığı her durumda önlem almayacağımızı lütfen unutmayın. [kleo_divider type=\"full|long|double|short\" double=\"yes|no\" position=\"center|left|right\" text=\"\" class=\"\" id=\"\"]
Üyelik sözleşmesini kabul ediyorum